Een apologie voor Frans Timmermans

Tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen verkiezingen op komende 22 november is Frans Timmermans een van de lijsttrekkers die de meeste kritiek en haat over zich heen krijgt. Ik heb zelf ook mijn bedenkingen bij Frans Timmermans, maar ik acht hem de meest geschikte kandidaten om minister-president te worden. Laten we de kritiek eens evalueren.

Wat aan Timmermans blijft plakken is zijn optreden inzake de aanslag op de vlucht MH17. In zijn beroemde toespraak in de VN Veiligheidsraad op dinsdag 22 juli 2014 vroeg Timmermans zich af of de passagiers zich bewust waren van hun naderende dood en wat zij in de laatste minuten van hun leven deden. In een interview met Jeroen Pauw op 8 oktober 2014 vertelde hij dat er een passagier was gevonden met een zuurstofmasker op zijn mond. Hij uitte het vermoedde dat de passagier nog in staat was om het masker over zijn mond te trekken toen de ramp zich voltrok. Omdat dit voor de nabestaanden nieuwe informatie was publiceerde het Openbaar Ministerie de volgende dag een persbericht waarin werd bevestigd dat deze passagier inderdaad was gevonden, maar dat het zuurstofmasker om zijn nek hing. De nabestaanden waren daar nog niet over geïnformeerd omdat het een passagier betrof die niet de Nederlandse nationaliteit had. Daarnaast was het onderzoek nog gaande en wilde het OM nog geen conclusies trekken. Op diezelfde dag bood Timmermans zijn excuses aan voor de uitspraak.

Toen duidelijk werd dat Frans Timmermans de lijsttrekker van PvdA-GroenLinks werd was dat reden voor Jeroen Pauw om Timmermans uit te maken voor een leugenaar. Met steun van Fidan Ekiz, die hem een ijdele narcist noemde. Dit gaat mij veel te ver; tijdens de de toespraak in de VN Veiligheidsraad sprak Timmermans over de laatste momenten van de passagiers in de vragende vorm en sloot hij die passage af met de woorden ‘we will never know’. En inzake het zuurstofmasker heeft Timmermans echt zijn excuses aangeboden. Waarom zijn deze twee journalisten er dan zo op gebrand om Timmermans een trap na te geven en kunnen zij zijn excuses niet accepteren? Het lijkt alsof zij en anderen alles wat Timmermans zegt of doet in de meest negatieve zijn willen interpreteren. Ik ben er zelf van overtuigd dat Timmermans zijn best heeft gedaan voor de slachtoffers van MH17 en hun nabestaanden. Ik zie in de toespraak van Frans Timmermans alleen maar oprechtheid.

Dan de wachtgeldkwestie. Frans Timmermans nam ontslag als Eurocommissaris om lijsttrekker van de PvdA-GroenLinks te worden. Hij maakt daarbij gebruik van zijn recht op wachtgeld bij de Europese Commissie. Zijn salaris bedroeg als Eurocommissaris ruim drie ton. Omdat hij negen jaar voor de Europese Commissie heeft gewerkt ontvangt hij dat salaris als wachtgeld voor negen maanden. Ook als hij straks Tweede Kamerlid wordt blijft hij recht houden op wachtgeld, al wordt het dan in mindering gebracht op zijn nieuwe salaris. Timmermans zou echter afzien van wachtgeld zodra hij wordt beëdigd als Tweede Kamerlid. De uitleg die Timmermans aan De Telegraaf gaf is dat hij dat wachtgeld nodig heeft omdat hij een gezin heeft, huur moet betalen en andere dingen moet betalen. In de Nieuwe Revu geeft hij volgens mij een sterker argument, namelijk dat hij als Eurocommissaris gedwongen was om ontslag te nemen indien hij lijsttrekker wilde worden en dat de andere lijsttrekkers ook campagne voeren op hun salaris als Tweede Kamerlid of als als minister.

Ik vind het merkwaardig dat Timmermans dat wachtgeld nodig zou hebben om zijn huur en andere zaken te betalen als hij in het verleden zoveel heeft verdiend als Eurocommissaris. Naar eigen zeggen heeft hij echter geen miljoen op de bank en denkt hij daarom geen miljonair te zijn, ondanks dat zijn vermogen de miljoen overstijgt. Hij vertelt er immers ook bij dat hij recent een groot rijtjeshuis in Maastricht gekocht voor een miljoen euro, met hypotheek. Misschien heeft Timmermans veel weggeven aan goede doelen, maar dan had ik verwacht dat hij dat verteld zou hebben. Ik kan dan niet ontsnappen aan de indruk dat Timmermans niet goed met geld kan omgaan, of het nu waar is of niet. Daar komt bij dat hij zichzelf politiek kwetsbaar heeft gemaakt met zijn keuze om van de wachtgeldregeling gebruik te maken. Zo heeft Wilders Timmermans eerst via Jesse Klaver in de Tweede Kamer aangevallen op zijn wachtgeld en vervolgens nog eens tijdens het debat op SBS6. Wilders wekt daarbij meer sympathie op dan Klaver of Timmermans, vooral ook omdat benadrukt wordt dat Timmermans zelf voor ontslag koos. Zoals in HP/De Tijd is geschreven is dit inderdaad een dure fout, die desnoods voorkomen had kunnen worden door Timmermans te betalen uit de partijkas van de PvdA en GroenLinks.

De grote kanttekening die bij dit alles gemaakt moet worden is dat de plannen van PvdA-GroenLinks zorgen voor een veel forsere reductie van de bevolking die onder de armoedegrens moet leven dan bijvoorbeeld de VVD. Volgens de doorrekening van het Centraal Planbureau (zie pagina 15) leiden de plannen van de VVD tot 5,3% van bevolking onder de armoedegrens, tegen 3% bij de PvdA. De ChristenUnie reduceert armoede het sterkst met 2,5%. En de PVV van Wilders dan? Wilders is te laf om zijn plannen door te laten rekenen. Degenen die een hekel hebben aan Frans Timmermans omdat hij wachtgeld int en reductie van armoede belangrijk vinden zouden dus twee keer moeten nadenken voordat zij Timmermans afschrijven.

Naast de wachtgeldregeling ervaar ik het loslaten van de doelstelling om in 2030 de stikstofuitstoot te halveren als een blunder van Timmermans. Het handhaven van 2030 als doel was zo opgenomen in het verkiezingsprogramma van PvdA-GroenLinks, wat is vastgesteld door de algemene ledenvergadering. In hoeverre de wensen uit het verkiezingsprogramma worden gerealiseerd moet blijken uit de onderhandelingen tijdens de kabinetsformatie. Op dat moment hebben de lijsttrekkers en onderhandelaars van de partijen uiteraard de ruimte om sommige punten uit het programma te laten vallen om tot afspraken met andere partijen te komen. Maar als Timmermans al afwijkt van het programma voordat de onderhandelingen beginnen is dat een middelvinger naar algemene ledenvergadering. Daarnaast is het vanuit het oogpunt van die komende onderhandelingen onverstandig om al een concessie te doen voordat de onderhandelingen beginnen. Als het tijdens de onderhandelingen was gedaan had het wellicht uitgeruild kunnen worden tegen een concessie van andere partijen. Ik vergeef Timmermans dit echter omdat 2030 eigenlijk toch al niet meer realistisch is en bijna iedereen al uitgaat van 2035. Alleen D66 blijft 2030 hanteren en de Partij voor de Dieren is nog ambitieuzer.

Nu we de kritiek hebben besproken moeten we vooral ook kijken naar de merites van Timmermans. Want als Eurocommissaris was hij verantwoordelijk voor de totstandkoming van de ambitieuze Green Deal die ons continent in 2050 klimaatneutraal moet maken. De natuurherstelwet, hoewel fel bevochten en afgezwakt, is ook van zijn hand. Wat mij betreft zijn deze prestaties zo groots dat ik niet meer dan deze twee voorbeelden hoef te noemen om de competentie van Timmermans duidelijk te maken. Wat je ook persoonlijk over hem denkt, Timmermans is een capabel bestuurder die in zijn negen jaar als Eurocommissaris heeft geleverd. Ons land is ongetwijfeld het beste gediend met deze man als minister-president.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven