De kilometerheffing en de draaikonten

Laatst vertelde iemand mij in een discussie over de zegeningen van de kilometerheffing dat de VVD, een oppositiepartij die nu tegenstander is van de kilometerheffing, een voorstander was terwijl zij deel uitmaakte van de coalitie. Deze beschuldiging van hypocrisie aan het adres van mijn partij zette mij aan om deze zaak eens te onderzoeken. Een zoekopdracht met Google geeft al snel een uitleg. In de Trouw van 31 juli 2004 is te lezen dat de VVD op dat moment voorstander is geworden van de kilometerheffing. Na jarenlang tegenstander te zijn geweest ziet het VVD-kamerlid Hofstra op dat moment in dat het beter is om het gebruik te belasten dan het bezit. Zo werd het CDA de laatste tegenstander in de coalitie.

Op 3 augustus 2007 is te lezen in de Trouw dat de rollen inmiddels zijn omgedraaid. Hofstra won eerder in 2005 de strijd binnen de VVD met Van Aartsen over de kilometerheffing, en de VVD werd een voorstander. Ten tijde van 2007 hebben Hofstra en Van Aartsen de kamer verlaten, en De Krom is nu de woordvoerder over de kilometerheffing. De VVD is nu tegen omdat volgens De Krom uit het verleden is gebleken dat automobilisten niet gevoelig zijn voor prijsprikkels. De VVD was vroeger voorstander op voorwaarde dat de invoering van het elektronische systeem de automobilist niet meer dan vijf procent extra zou kosten, een eis die het kabinet mogelijk niet zou honoreren aldus De Krom. Andere voorwaarden voor de instemming met de kilometerheffing waren flinke investeringen in het openbaar vervoer en het wegennet, waar ook niets van terecht kwam volgens de woordvoerder.

Momenteel is de kilometerheffing bij de VVD het aandachtspunt van Charlie Aptroot. Hij beargumenteerd dat de kilometerheffing te duur is om in te voeren en in stand te houden, dat Nederlanders op deze manier meer belasting gaan betalen, is het een inbreuk is op de privacy en betalen buitenlandse voertuigen niets. Het CDA is sinds 2005 een voorstander, valt te lezen in de Trouw van 22 april 2009. Het CDA ging er mee akkoord op voorwaarde dat de kosten voor de automobilist niet te hoog mogen zijn, dat de opbrengst in een infrastructuurfonds terechtkomt, en dat de automobilist netto, per saldo, niet meer gaat betalen.

Heeft de VVD (wie of welk deel van de VVD vraag ik mij even af) liggen slapen op het moment dat zij de zijde van Hofstra kozen in zijn conflict met Van Aartsen? Een aantal argumenten die nu door Aptroot worden aangevoerd moesten vroeger ook geldig zijn geweest, zoals de schending van de privacy en de vrijstelling van buitenlandse voertuigen. Blijkbaar zijn de kosten van invoering en instandhouding van de kilometerheffing, volgens de VVD althans, uit de pan gerezen. Immers, de kosten waren vroeger geen belemmering voor de VVD, en later het CDA, om hun fiat te geven aan de kilometerheffing. Op de een of andere manier weet de VVD nu wel dat de kosten te hoog oplopen en is dat reden om de kilometerheffing af te keuren.

Wat het ook mag zijn, het draait er uiteindelijk om wat er in de toekomst gaat gebeuren. Wat dit kabinet ook gaat doen, als straks bij de volgende verkiezingen de tegenstanders van de kilometerheffing een meerderheid halen kan de kilometerheffing alsnog worden afgeschoten. Aan de kiezers die zich niet verdiepen in de beleidsvoornemens van hun partijen wil ik vertellen dat zij geen recht van klagen hebben over de kilometerheffing als zij bij de volgende verkiezing op het CDA stemmen! De incompetentie en inconsequentie die het CDA en de VVD hebben tentoongesteld met betrekkingen tot de kilometerheffing schaad mijn vertrouwen in beide partijen, ook al was mijn vertrouwen in het CDA toch al laag. Ik ben een medestander van Charlie Aptroot, maar niet van harte.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *