Doneren voor Haïti, niet via giro 555

De verwoesting die is aangericht door de natuur op Haïti is erg triest en ik wil dan ook wat gaan doneren, ook al zit ik op dit moment wat krap bij kas. De populairste manier om te doneren is Giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). Mijn probleem met de SHO is dat daar organisaties bij zitten met een relatief lagere efficiëntie en graaiers aan de top, zoals ik in een eerdere post uitgebreid heb toegelicht. De hulporganisatie Kerk in Actie maakt ook deel uit van de SHO. Als ik op hun website kijk klinkt de slogan ‘geloof in uitvoering’ mij niet zo goed in de oren. Het feit dat deze club ook evangeliseert is voor mij een tweede reden om de SHO mijn donatie niet toe te vertrouwen. Ook al zal Kerk in Actie, naar ik aanneem, alle donaties die zij van de SHO ontvangen aan Haïti spenderen, ik vind dat geen goede houding voor een ontwikkelingsorganisatie. In principe heb ik geen problemen met ontwikkelingsorganisaties die een levensbeschouwelijke grondslag hanteren, maar evangelisatie doet voor mij de deur dicht omdat het normatief is, ze hoeven mensen niet te vertellen wat zij moeten denken.

Artsen zonder Grenzen stapte begin 2006 uit de SHO omdat de werkwijze van deze organisatie te rigide is, wanneer er een geldoverschot is voor noodhulp aan A kan dat niet besteed worden aan B. Het is merkwaardig dat minister Koenders blijkbaar alleen de donaties die via giro 555 zijn binnengekomen verdubbelt. Wrang dat AzG op deze manier buiten de boot valt. Ik heb Cordaid een e-mail gestuurd of ik direct aan hen kan doneren zonder tussenkomst van de SHO. Het antwoord op mijn e-mail luidde dat het alleen mogelijk is om specifiek voor Haïti te doneren via giro 555, maar dat via hun gironummer 667 te doneren is voor al het werk dat zij doen. Op basis van het verhaal over de motivatie van AzG om uit de SHO te stappen lijkt mij dat niet slecht idee. Een ontwikkelingsorganisatie kan toch ook zelf wel beslissen waar zij een prioriteit aan toekennen? Ik zal € 10 doneren aan Cordaid en ook € 10 aan AzG. AzG heeft giro 4054, blijkbaar ook niet een gironummer specifiek voor donaties aan Haïti.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven