Een succesvol verlopen eerste helft van mijn derde studiejaar

De laatste keer dat ik over de planning van mijn studie schreef was in juli 2009. Inmiddels heb ik alle cursussen van de eerste helft van mijn derde studiejaar succesvol afgerond. Mijn bachelorscriptie die ik voor Onderzoeksseminar III heb geschreven is met een 8,5 beoordeeld, helaas is daar wel een punt van afgetrokken omdat het te laat was ingeleverd. Stom, het was erg veel werk en ik was er niet snel genoeg aan begonnen. Desondanks ben ik wel tevreden, zo’n hoge beoordeling is voor mij een zeldzaamheid. Maar als perfectionist blijft het mij irriteren omdat ik blijf nadenken over hoe ik het nog beter had kunnen schrijven. De inleiding en de conclusie hadden beter gekund, mijn docent deelde die mening. Voor wie mijn bachelorscriptie wil lezen, zie mijn Engelse weblog.

Over beoordelingen gesproken, voor Management van Organisaties haalde ik een 5,6. Dat geeft mij net als Onderzoeksseminar III een dubbel gevoel, enerzijds ben ik héél blij dat ik geen herkansing zou moeten afleggen, anderzijds vind ik het jammer dat ik een belangrijk deel van de literatuur helemaal niet gelezen heb. Weliswaar heb ik vragen over dat deel van de literatuur op het tentamen toch enigszins kunnen beantwoorden omdat ik goed had opgelet tijdens de hoorcolleges waar de literatuur werd toegelicht en samengevat, maar het is de omgekeerde wereld. Ik heb het gevoel dat ik kennis en begrip mis omdat beoordeling door middel van tentamens stimuleren om strategisch te studeren, met andere woorden primair aandacht geven aan het begrip van hoofdlijnen en -zaken door middel van hoor en -werkcolleges. Omdat ik niet de tijd kan vinden om de verplichte literatuur aandachtig genoeg te lezen is mijn begrip niet zo ‘puur’ als ik zou wensen.

Op dit moment is het derde blok gaande. Wederom heb ik de planning gevolgd, met als verschil dat ik ook Grondslagen van de Geschiedenis herkans in plaats van in de derde periode volgend jaar. Het vrijkomen van het derde blok volgend jaar geeft mij meer flexibiliteit in mijn planning van volgend jaar, maar ik volg nu dus drie cursussen in één blok. Ik heb diep respect voor mensen die twee studies tegelijk kunnen volgen en dus waarschijnlijk vier cursussen per blok volgen, ik heb al moeite genoeg met de standaard twee cursussen per blok, laat staan drie. Dit gaat mij erg veel inspanning vergen, gelukkig is het wel zo uitgekomen dat ik straks drie tentamens heb die over drie weken verspreid zijn. De ontwerpers van de cursus Moderne Geschiedenis zijn sinds ik de cursus in mijn eerste studiejaar had verprutst op het idee gekomen om nog wat extra literatuur toe te voegen. Aan deze cursus moest al een dag besteed worden, en nu de extra literatuur ook gelezen moet worden nog meer. Grondslagen van de Geschiedenis vraagt ook aardig wat leeswerk, Bestuurskunde is wel acceptabel. Het is voor mij moeilijk deze cursussen alle drie tegelijk te volgen, op dit moment sta ik al op een achterstand met het lezen van de literatuur. Niet dat het onmogelijk is, zeker omdat ik thuis woon en geen bijbaan heb op dit moment moet het goed te doen zijn, mijn grote probleem is dat ik te weinig of helemaal geen tijd reserveer om literatuur te lezen, en dat wanneer ik wel lees ik niet zo snel lees.

Als alles volgens planning verloopt heb ik volgend jaar alleen het eerste blok (of een later blok, dat zou ook kunnen als ik daar toe beslis) een stage gepland, en is de rest van het jaar vrij in te richten. Ik ben nog hard aan het nadenken over wat ik de rest van het jaar ga doen. Studeren in het buitenland heeft mijn interesse, misschien kan ik aan het werk gaan, misschien kan ik meer stage lopen dan strikt noodzakelijk is om mijn bachelor te halen, misschien kan ik nog meer cursussen gaan volgen die mij interesseren bij andere opleidingen. Ik weet het nog niet zeker. Wel is zeker dat ik volgend jaar nog niet met de master kan beginnen, alle masters bij Bestuurs- en Organisatiewetenschap starten per 1 september wanneer ik nog met die stage moet beginnen. Er zijn ook masters waar vanaf februari mee begonnen kan worden.

Trouwens, in de planning voor het derde jaar in de eerdere post stond dat ik in het vierde jaar in het laatste blok nog een contexcursus op niveau 3 moest kiezen. Ik heb nog een keer de examencommissie verzocht om deze in te ruilen voor een niveau 3-keuzecursus bij Bestuurs- en Organisatiewetenschap. De examencommissie heeft dat verzoek ook ingewilligd, en daarom heb ik gekozen voor de cursus ‘Leiderschap‘.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven