Voornemens voor aansluiting bij de lokale VVD

Een aantal mensen die ik ken, zoals Debby de Heus, Paul Smeulders en Hidde Brugmans zijn respectievelijk raadslid voor GroenLinks in Tiel, burgercommissielid voor GroenLinks in Helmond en actief VVD-lid. Ik heb ook een interesse in politiek en wil meer met die interesse doen, maar ik heb nog geen stappen ondernomen. Ik denk dat ik daar binnenkort verandering in ga brengen, ik heb plannen om ook VVD-lid te worden en mij aan te sluiten bij de lokale VVD-fractie in mijn gemeente, Vianen. Waarschijnlijk zou ik mijzelf ook verkiesbaar stellen.

Een aantal eigenschappen van de lokale politiek irriteert mij. De lokale politiek is sowieso al niet vaak onderwerp van aandacht omdat de landelijke politiek het nieuws domineert, maar zij proberen bij lange na niet genoeg om te communiceren met de kiezer, zelfs niet tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en al helemaal niet na de verkiezingen. Bij de verkiezingen geven partijen mij ook nooit een reden waarom ik weer voor die partij zou moeten stemmen, er wordt geen verantwoording afgelegd over wat een partij voor werk heeft verricht de afgelopen periode in de gemeenteraad en het college. Wellicht zou er politiek nieuws te lezen zijn in lokale of regionale kranten, maar hoeveel mensen lezen nog kranten? Ik niet, ik lees alleen landelijke kranten. Lokale politieke partijen zouden naar mijn mening beter moeten communiceren via websites, dat is tegenwoordig modern en ook heel makkelijk. Wanneer ik echter de website van de VVD Vianen bekijk, zie ik dat het triest gesteld is. Waar is Web 2.0? Ik zie een erg lelijke statische website zonder weblogs, regelmatig nieuws en forums. Een totaal gemiste kans om met de kiezer te communiceren. Als ik lid was van de VVD Vianen zou ik daar werk van maken.

Daarnaast is Vianen een gemeente met Vianen als de grote stad van 20.000 inwoners, twee kleine dorpen Everdingen met 1.300 inwoners en Hagestein met 1.500 inwoners en Zijderveld als hekkensluiter met 800 inwoners. Als er politiek nieuws is dan gaat het bijna alleen maar om Vianen, Zijderveld wordt zelfs niet eens genoemd in de programma’s van de partijen. Misschien is het vanzelfsprekend dat er weinig aandacht is voor een klein dorp als Zijderveld omdat er zo weinig gebeurt. Aan de andere kant realiseer ik mij misschien niet in hoeverre de lokale politiek invloed heeft op de gang van zaken in Zijderveld. De lokale politiek zou meer aandacht moeten besteden aan de kleine dorpen in de gemeente. Omdat ik in Zijderveld woon sta ik wel ver van de lokale politiek af, en weet ik misschien niet zo goed wat er speelt.

Het zou het mij een goede ervaring lijken om aansluiting te zoeken bij de VVD van Vianen en mij in de lokale politiek te verdiepen. Het gaat mij niet alleen om de ervaring, maar ik kan ook proberen om de problemen die ik zie in de lokale politiek op te lossen. Ik zal mij over een paar maanden er mee bezig gaan houden, eerst wil ik mijn rijbewijs halen. En ik wil op dit moment absoluut mijn studie de prioriteit geven, ik wil geen risico’s lopen door mijn tijd aan te veel verschillende dingen te besteden. De introductieweek van de opleiding geschiedenis vindt deze week plaats, en volgende week begint de opleiding echt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.