Een nieuwe Nederlandse missie in Afghanistan?

Zojuist heb ik het acht uur journaal gezien van vandaag. De leden van GroenLinks moeten blijkbaar niets hebben van het idee dat Nederland een nieuwe missie naar Afghanistan gaat sturen. Wat op het acht uur journaal te zien was, kan hier op de website van de NOS worden teruggezien. Laten we eens naar de argumenten luisteren van wat GroenLinks leden:

Het is niet de taak van GroenLinks om het voortouw te nemen om te zorgen dat die troepen er wel komen, dat begrijpt niemand!

Het is inderdaad een partij met een pacifistische aanhang, dus je zou kunnen verwachten dat GroenLinks de missie niet zou steunen. Maar gelukkig denken de politici van GroenLinks veel beter na dan een groot deel van hun leden. Kijk maar eens op hun website bij hun standpunten over internationale solidariteit:

Nederland is een wereldland. Wij hebben baat bij een gezonde wereldeconomie en internationale veiligheid. GroenLinks wil een krachtige internationale aanpak van conflicten, mensenrechtenschendingen en de roofbouw op de aarde. Eerlijke globalisering moet ervoor zorgen dat ook arme landen de kansen krijgen waar ze recht op hebben.

En over Afghanistan:

De oorlog in Afghanistan woedt sinds 2001 onder het mom van de ‘oorlog tegen het terrorisme’. Nederland maakt in Uruzgan deel uit van de offensieve NAVO-strategie, gedomineerd door de VS. GroenLinks steunt diplomatieke en ontwikkelingsinspanningen in Afghanistan, maar staat zeer kritisch tegenover de inzet van militaire middelen. GroenLinks is dan ook tegen de offensieve NAVO-missie in Uruzgan en voor een politietrainingsmissie.

De door de VS gedomineerde NAVO-strategie is gericht op de terroristenjacht, terwijl de belangrijkste problemen in Afghanistan straffeloosheid, criminaliteit, corruptie en slecht bestuur zijn. Déze problemen zijn de voedingsbodem voor de Taliban in Afghanistan en Pakistan. Voor deze problemen zijn (louter) militaire middelen geen oplossing. De Afghaanse bevolking roept om de aanpak van straffeloosheid en criminaliteit en wil weer veilig over straat kunnen. Daarom moet worden ingezet op ontwikkeling, rechtshandhaving en het opbouwen van het politieapparaat en democratische instituties.

Politieopbouw is cruciaal voor een begin van openbare ordehandhaving in een samenleving die op het gebied van veiligheid meer door straffeloosheid en corruptie wordt geteisterd dan door de Taliban. Civiele politietaken van wijkagenten, recherche, drugs- en corruptiebestrijding zijn ten onrechte verwaarloosd, omdat de militaire inspanningen alle aandacht, menskracht en geld opslurpten. Daardoor is er een schrijnend tekort aan politietrainers. GroenLinks vindt dat een slechte zaak en wil daar een einde aan maken. GroenLinks heeft daarom met haar aangenomen motie de regering opgeroepen te onderzoeken wat en hoe Nederland bij kan dragen aan die civiele politietaken.

Civiele politie wordt op dit moment in Afghanistan alleen met de missie van de Europese Unie getraind. Die is gescheiden van de OEF- (Operation Enduring Freedom) en NAVO-missies, die gevechtsoperaties uitvoeren en veiligheidstroepen trainen voor paramilitaire taken. Met de motie van GroenLinks is zeker gesteld dat Nederland niet langer meevecht in terreurbestrijdingsoperaties die een politieke oplossing in de weg staan.  Door de Europese trainingsmissie krijgt Afghanistan zelf de mogelijkheid de veiligheid van haar bevolking te gaan garanderen.

Met de analyse van de problemen in Afghanistan van GroenLinks ben ik het niet helemaal eens. Hadden de VS Afghanistan niet moeten aanvallen na 11 september 2001? Feit is dat Afghanistan een vrijplaats was voor terroristen, dat de Taliban een tyranniek regime voerden en dat ze Bin Laden niet wilden uitleveren. Als ik George W, Bush was geweest op dat moment had ik ook zonder twijfel aangevallen. Hoe had GroenLinks er over gedacht als die vliegtuigen in Nederland in Den Haag, Utrecht, Amsterdam en Rotterdam waren neergestort? Merk ook op hoe volgens GroenLinks het jagen op terroristen de ‘straffeloosheid’ en de ‘criminaliteit’ niet zou oplossen.

Maar terug naar het argument, GroenLinks heeft volgens haar standpunten een besef van internationale solidariteit. De hypocriet die denkt dat het niet de taak van GroenLinks is en anderen het vuile werk wil laten opknappen zal zich beter thuisvoelen bij de SP. Argument afgekeurd, volgende:

(Verslaggever) De leden vragen zich af wat Afghanistan er mee opschiet als Nederland politieagenten gaat trainen. Ook lijkt de missie te veel op een militaire missie, vindt de partijraad. (Lid) Hoe kan je garanderen dat het een civiele missie wordt?

Het hoofddoel is politieagenten opleiden, dan lijkt mij dat het voldoet aan het criterium dat het civiel is. Volgens dit bericht gaat het om het volgende personeel:

Er worden 225 opleiders ingezet, waarvan 40 in Kabul onder de vlag van de Europese politiemissie EUPOL in.

Daarnaast zullen 165 militaire trainers, waaronder 30 marechaussees, in de provincie Kunduz gestationeerd worden. Zij zullen de civiele politie trainen.

Het kabinet besloot verder dat er vier F16-gevechtsvliegtuigen in Afghanistan blijven. Ze worden verplaatst van het zuiden naar het noorden van het land, in Mazar-e-Sharif. De F16-eenheid heeft ongeveer 120 man aan ondersteunend personeel.

Alleen de F-16 eenheid begrijp ik niet, het lijkt me wat vergezocht dat die nodig zijn om de trainers te beschermen. De Amerikanen hebben ook een luchtmacht. Inderdaad zou je kunnen denken dat de F-16 eenheid verdekte militaire steun is. Dan moet de coalitie die schrappen, het lijkt mij dat er in dat geval geen basis meer is om te twijfelen aan het civiele karakter van de missie, toch? Maar ik zie die GroenLinks leden er wel voor aan dat sommigen van hen helemaal niet weten wie en wat er volgens het voorstel naar Afghanistan gestuurd wordt, en dat ze gewoon maar roepen dat het niet civiel is voor de stemmingmakerij. Zelf heb ik overigens geen probleem met militaire steun. Argument goedgekeurd, volgende.

Maar dan komt het meest cynische lid aan het woord:

Je weet niet wie je op gaat leiden, het kan misschien betekenen dat je de warlords met deze agenten gaat helpen, het kan ook zijn dat je de corrupte regering van Karzai hier mee helpt.

Je weet nooit zeker wie je op gaat leiden. Onze AIVD heeft ook een lek gehad. Ongetwijfeld zullen er ook wat foute agenten in Afghanistan zijn. Zullen we dan onze nek dan maar niet uitsteken? Liever een aantal opgeleide agenten met rotte appels er tussen dan helemaal geen agenten, dan is Afghanistan nog slechter af. En er mag dan wel veel aan te merken zijn op Karzai en de verkiezingen daar, het staat wel vast dat Karzai enige democratische legitimiteit geniet, het is geen dictator. En voor zover ik weet zijn agenten er ook om corruptie te bestrijden. Ik denk dat als deze fatalistische man in Afghanistan zou wonen dat hij Nederland zou smeken om agenten op te leiden. Argument afgekeurd.

Maar de voorstanders zijn ook niet helemaal goed bezig. Ik had al geen hoge dunk van Hans Hillen, maar nu speelt hij ook boeman op de voorpagina van het Algemeen Dagblad van vandaag:

CDA-minister Hans Hillen (Defensie) waarschuwt juist voor ingrijpende, economische gevolgen als Nederland geen politietrainers naar Afghanistan stuurt. ‘Als Nederland internationaal geld wil verdienen, moeten we ons niet opstellen als dienstweigeraar. De missie kost ons zo’n 150 miljoen euro per jaar, als we niet gaan kan de schade veel groter zijn.’

Pardon, dienstweigeraar? Ik hoop toch echt dat wij uit eigen beweging solidair zijn met de internationale gemeenschap en de Afghanen en daarom kiezen om te helpen, niet omdat wij als schoothond de VS ter dienst staan. En wat voor schade dan, en hoeveel groter? Krijgen we dan geen uitnodiging voor de G20 meer, of geen ontmoeting met Obama? Dit doet mij sterk denken aan de belachelijke bangmakerij van de voorstanders ten tijde van het referendum voor de Europese Grondwet. Toen werd ook gezegd dat in Nederland het licht uit zui gaan en dat er oorlog zou uitbreken als we niet voor zouden stemmen.

En de gedoogpartij, de PVV? Die is tegen de missie, lezen we ook op de voorpagina van het AD:

Maar volgens Wilders heeft Nederland zijn steentje voldoende bijgedragen. ‘We hebben grote problemen in eigen land. Dit kabinet moet, met onze steun, voor 18 miljard euro snijden. Ik kan het niet uitleggen dat we dan even in totaal een half miljard uitgeven in een land waar we al meer dan genoeg hebben gedaan.’

Een half miljard, terwijl Hillen het over 150 miljoen had, wat kost het nu werkelijk? De reden dat wij in Afghanistan al meer dan genoeg hebben gedaan is volgens mij geen slechte reden. Eerder heb ik het al eens uitgezocht, en het bleek dat Nederland in vergelijking met veel andere landen een relatief grote bijdrage heeft geleverd met de deelname aan de ISAF-missie. De VS kan ook wel eens proberen om andere landen te bewegen tot het sturen van hun leger. Maar het klinkt niet geloofwaardig uit de mond van een politicus die zich zo sterk profileert als de rots in de branding voor de strijd tegen de islamisering van Nederland.

Van hem zou je verwachten dat hij zonder twijfel zou instemmen met de missie om het islamitisch fundamentalisme te bestrijden aan de wortels, maar nee hoor. Wel is hij slim om zich tegenstander van de missie te verklaren met als reden dat het volk het niet wil en dat er bezuinigd moet worden, maar het maakt hem tegelijkertijd een opportunist. Dit in tegenstelling tot de politici van GroenLinks, zij stellen zich juist dapper op omdat zij menen een eigen verantwoordelijkheid te hebben. En dat argument dat we niet aan een nieuwe missie moeten beginnen omdat er bezuinigd moet worden is ook niet zo geloofwaardig omdat de PVV wel geld besteed aan de caviapolitie. Dat kostte 20 miljoen volgens een nieuwsbericht van de PVV in 2008, maar het gaat om het principe. Merk ook op in het kader van mijn vorige post hoe constant het woord ‘animal cops’ wordt gebruikt terwijl we het in feite gewoon dierenpolitie kunnen noemen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *