Het probleem van de multiculturele samenleving in Nederland

Onze multiculturele samenleving is het laatste decennium onverminderd een onderwerp in de actualiteit. Hier volgt een selectie uit de nieuwsberichten van de laatste paar weken. “Marokkanen boos op burgemeester Cohen“, “Huizinga sluit extra vrije dag Suikerfeest niet uit“, “Geen bijval voor Suikerfeestpleidooi Huizinga“, “Huizinga neemt kritiek over Suikerfeest hoog op“, “Compleet verbod boerka’s in en rond scholen” en “Nederland doelwit terreur“. “Nederland krijgt joods-christelijke-islamitische traditie” en “Woede bij rechts om uitspraken Vogelaar” zijn vergelijkbare nieuwsberichten van meer dan een jaar geleden.

Het aandeel van allochtonen in criminaliteit

Cohen stelt dat “bij bedreiging van en geweld tegen ambulancemedewerkers vaak Marokkanen zijn betrokken”. Het Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland (SMN) vindt die uitspraak ‘stigmatiserend’ omdat het ver gezocht is om “het gedrag van deze Amsterdamse jongeren te koppelen aan hun Marokkaan-zijn”, “alle Marokkaanse Nederlanders aangesproken worden op het gedrag van groepen jongeren in Amsterdam” en “elders in het land geweld tegen hulpverleners voorkomt en dat daar lang niet altijd Marokkanen bij betrokken zijn”.

Ik kan mij voorstellen dat de groep Marokkanen die zich goed gedraagd zich gestigmatiseerd voelen en er genoeg van hebben om negatief belicht te worden in het nieuws. Maar de uitspraak van Cohen is, als die statistisch te onderbouwen is, niets anders dan correct en objectief. Ik vind het onzin dat het SNM beweert dat Cohen zo criminaliteit koppelt aan de Marokkaanse etniciteit, Cohen constateert dat deze criminelen Marokkaans zijn, niet andersom. Het idee dat alle Marokkanen in Nederland zo aangesproken worden op het criminele gedrag van een aantal Marokkanen in Amsterdam, herken ik ook niet in de uitspraak van Cohen. Ongetwijfeld zal elders in Nederland ook wel geweld tegen hulpverleners voorkomen, maar het is niet eens een heel subtiel verschil in de woordkeus van Cohen en het SNM, Cohen gebruikt het woord “vaak”, het SNM heeft het over “altijd”. Het SNM verdraait dus de uitspraak van Cohen.

Ik schreef in de vorige alinea dat de uitspraak van Cohen correct is als deze statistisch onderbouwd kan worden. Gelukkig is het Centraal Bureau voor de Statistiek zo politiek incorrect om in hun statistieken over criminaliteit de afkomst van de verdachten te verwerken. Ik heb deze tabel samengesteld op de website van CBS die verdachten van misdrijven naar persoonskenmerken als percentage van de totale bevolkingsgroep weergeeft. Het resultaat is schokkend.

Herkomstgroep Verdachten in %
Autochtonen 1,2
Allochtonen 3,0
Niet-westerse allochtonen 4,4
Westerse allochtonen 1,5
Marokko 5,8
Suriname 4,9
Turkije 3,7

Allochtonen, en dan vooral niet-westerse, zijn veel vaker betrokken bij criminaliteit. Het is belangrijk om de vraag te stellen wat de oorzaak is van de hoge criminaliteit onder niet-westerse allochtonen. Misschien liggen de oorzaken bij een gebrekkig overheidsbeleid voor integratie, het in relatief grote mate onderdeel zijn van de onderklasse van onze samenleving? Dat zijn relevante vragen om te beantwoorden, maar wat de oorzaken ook mogen zijn, voor mij zijn deze cijfers een belangrijke reden om een tegenstander te zijn van onze multiculturele samenleving.

Verdringing van de Nederlandse cultuur

Staatssecretaris Huizinga vertelde dat het Suikerfeest misschien wel een nationale feestdag zou kunnen worden, wanneer moslims een groter deel worden van de Nederlandse bevolking. Zij krijgt een golf van kritiek over zich heen van Tweede Kamer, en krabbelt terug. Iets meer dan een jaar geleden vond een vergelijkbare gebeurtenis plaats. “De islamitische cultuur nestelt zich zo diepgaand in de Nederlandse samenleving dat op de lange duur gesproken kan worden van een land dat uitgaat van een joods-christelijke-islamitische traditie” aldus minister Vogelaar in een interview. Ook dat leidde tot opschudding in de politiek.

Volgens sommige politici die Huizinga bekritiseren past het Suikerfeest niet in de Nederlandse traditie. Er wordt ook gedacht dat de Islam de Nederlandse cultuur verdringt, en dat de identiteit van de autochtone bevolking bevolking gevaar loopt. Laten wij weer eens naar de statistieken kijken. Deze tabel geeft het bevolkingsaantal en de bevolkingsgroei naar herkomstgroepen van 2007 weer.

Herkomstgroep Bevolking Bevolkingsgroei Bevolkingsgroei %
Totaal bevolking 16.357.992 47.407 0,3
Autochtoon 13.187.586 2.397 0,0
Allochtoon 3.170.406 45.010 1,4
Niet-westerse allocht. 1.738.452 27.278 1,6
Marokko 329.493 5.634 1,7
Turkije 368.600 4.114 1,1

De volgende tabel geeft de groei van de islam weer in Nederland.

Jaar Islamieten Islamieten in %
1971 54.000 0,4
1981 274.000 1,9
1991 498.000 3,3
2001 844.000 5,3
2004 944.000 5,8

De data uit deze laatste tabel is echter niet meer helemaal correct. Het Wikipedia artikel “Islam in Nederland” verwijst naar nieuwe cijfers van het CBS uit 2007, die het aantal op 850.000 moslims stellen. Het Wikipedia artikel verwijst ook naar een artikel uit het bulletin DEMOS. Daar luidt de conclusie dat de groei van het aandeel van moslims in de bevolking beperkt is, en dat zelfs indien extreme scenario’s in overweging worden genomen, moslims een minderheid zullen blijven vormen. Persoonlijk denk ik dat het wel meevalt met de verdringing van onze cultuur als ik die conclusies lees. Toch denk ik dat er maatregelen moeten worden genomen om de (bevolkings)groei van moslims en niet westerse allochtonen te beperken. Een andere reden die mijn overtuiging in deze mede beïnvloedt is het feit dat Nederland al een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld is, ook al is dat eigenlijk onderdeel van een andere discussie.

Cultureel conflict

Het derde aspect in mijn visie op de problemen is cultureel conflict. In hoeverre zijn de islam en de westerse cultuur verenigbaar in een multiculturele samenleving? Het verbod op boerka’s in en rondom scholen en het bericht dat Nederland een doelwit is voor terroristen maken bijvoorbeeld weer eens duidelijk dat er grote verschillen zijn tussen de normen en waarden van beiden en dat dit spanningen creëert.

Ik herinner mij de Clash of Civilizations theorie die aan bod is gekomen tijdens de cursus Wereldgeschiedenis van mijn opleiding. De theorie stelt dat de culturele en religieuze identiteit van volkeren de belangrijkste vorm van conflict wordt na de Koude Oorlog, en dat groepen van natiestaten die onder een gezamenlijke cultuur vallen zo met andere culturen in conflict raken. De politicoloog Huntington die de theorie opstelde lijkt deels gelijk te hebben gekregen met het oog op de conflicten in de wereld na 11 september 2001. Echter valt er veel op zijn theorie aan te merken, zoals ook in het Wikipedia artikel is te lezen.

Het probleem is echter niet zo ernstig. Zelf betrap ik mij er op dat ik denk dat dit culturele conflict groter is dan het werkelijk is, en dat is waarschijnlijk het geval bij vele anderen. Vooral omdat wij constant berichtgeving lezen in de massamedia verliezen wij de schaal van het probleem uit het oog. Ik denk niet dat de massamedia zich moet aanpassen, maar dat wij ons moeten aanpassen door goed over de problematiek na te denken.

Het aantal vrouwen in Nederland die getroffen worden door het (naar mijn mening terechte) boerkaverbod in en rondom scholen bedraagt niet meer dan enkele honderden. De terroristen zijn geen grote groep. Idioten zoals Mohammed Enait zijn geen grote groep. Het aantal criminele moslims is weliswaar relatief flink hoger dan het aantal autochtone criminelen, maar dan nog bestaat de meerderheid van de 1.738.452 niet-westerse allochtonen uit mensen die zich goed gedragen. Met hen moet het goed mogelijk zijn samen te leven zonder serieus conflict.

Een oplossing

Het criminaliteitsprobleem is serieus, de problemen met betrekking tot verdringen van de Nederlandse cultuur en en cultureel conflict zijn beperkt. Toch denk ik dat voor alle problemen maatregelen moeten worden genomen.

Het gelijkheidsbeginsel dat in onder andere de Nederlandse Grondwet staat maakt het onmogelijk om criminele allochtonen te deporteren naar hun land van herkomst. Het is de taak van Nederland om de hoge criminaliteitscijfers onder niet-westerse allochtonen terug te dringen. Indirect is dit mogelijk door de immigratie van kansarmen te beperken. Importbruiden moet het onmogelijk worden gemaakt om te immigreren, en juist op dit moment lijkt dat fout te gaan. Minister Hirsch Ballin is van plan er wat aan te doen, maar hij mist volgens mij de urgentie van het probleem. Ik zou zelfs zo ver gaan om te stellen dat de grens helemaal dicht moet voor immigratie. Zeker ook om de bevolkingsgroei te beperken in Nederland.

Door immigratie zoveel mogelijk te beperken, worden ook het probleem van culturele verdringing en cultureel conflict aangepakt. In deze gevallen denk ik ook dat het een goed idee zou zijn indien Nederland allochtonen stimuleert – nadrukkelijk ongedwongen – om terug te keren naar hun land van herkomst. Zo hoeven allochtonen niet te leiden onder discriminatie en is hun cultuur onderdeel van de meerderheid van de bevolking van het land van herkomst. Ik weet dat het niet zo eenvoudig is als het lijkt omdat veel allochtonen meer autochtoon zijn dan allochtoon, en het land van herkomst economisch waarschijnlijk minder goed is ontwikkeld als Nederland. Toch lijkt mij dit een goede oplossing die ethisch verantwoord is.

5 gedachten over “Het probleem van de multiculturele samenleving in Nederland”

 1. dit is geen goed artikel,
  sowieso dat je ‘ik’ gebruikt en je mening tussen haakjes zet.

  je snapt veel van de multiculturele samenleving, maar
  haha alle allochtonen -ongedwongen- terugsturen??

  dit is nou de massamedia waar je het over hebt, wanhopig

 2. @ Naomie
  Het is een WEBLOG, geen artikel.
  En wat meningen betreft:
  Meningen zijn subjectief, net zoals jij vindt dat het geen goed artikel is. Ieder zijn mening.
  ZIJN mening is tenminste goed onderbouwd.. kwantitatief onderzoek..
  Ieder zijn ding, ieder z’n mening (en nee je hoeft het er niet mee eens te zijn). Als dat in Nederland al niet kan..
  En wat dat laatste punt betreft; jouw reactie en mening komen eerder wanhopig/triest/zeikerig over.

 3. Héél erg bedankt voor het schrijven van dit artikel, dit heb ik namelijk gebruikt voor mijn verslag. Momenteel zit ik op de middelbare school en doe ik mijn verslag voor maatschappijwetenschappen over het conflict in de multiculturele samenleving.

  Ik heb alleen nog een paar vragen. Stel dat het parlement akkoord gaat met het voorstel in de laatste alinea, hoe kan dit in werking worden gezet? Het lijkt me moeilijk om alle immigranten weg te sturen terwijl ze al een permanente verblijfsvergunning hebben. Niet alleen dit, maar ook nog het probleem in hun eigen land. Daar zijn natuurlijk ook conflicten op bijvoorbeeld economisch, politiek en andere gebieden. Hoe pak je dit aan?

  Nogmaals bedankt en ik hoop dat ik nog antwoord krijg op mijn late vraag.

  Met vriendelijke groet,
  Demi

 4. Hallo Demi, mooi dat je wat aan deze post had. Wat het voorstel in de laatste alinea betreft: ik dacht toen ik dit schreef in 2008 aan een ordinaire oprotpremie, zodat Nederlanders op vrijwillige basis (ik schreef “ongedwongen” in die alinea) makkelijker naar hun oorspronkelijke thuisland konden emigreren.

  Acht jaar later ben ik echter geen voorstander meer van deze oplossing. Ik vind het jammer dat ik er destijds zo over dacht, het was onaardig jegens de Nederlanders van buitenlandse oorsprong. Die “culturele verdringing” is relatief: het christendom wat wij nu beschouwen als onderdeel van onze eigen cultuur is bijvoorbeeld net zo goed geïmporteerd uit het Midden-Oosten en verdrong destijds de inheemse cultuur in het huidige Nederland. Dat wil overigens niet zeggen dat ik behoud van onze Westerse waarden niet meer belangrijk vind.

  Wel maak ik mij nog steeds onverminderd zorgen over de bevolkingsgroei in ons land. Toch ben ik van mening dat wij solidair moeten zijn richting vluchtelingen. Ik zou nu daarom voorstellen om de immigratie te beperken door middel van een ontheemdenstatus zoals CDA-leider Sybrand Buma die voorstelde [1]. Dat zou waarschijnlijk wel aanpassing van enkele internationale verdragen vereisen, wat lastig kan zijn.

  [1] http://nos.nl/artikel/2002928-buma-pleit-voor-ontheemdenstatus.html

 5. De islam kan geen onderdeel zijn van de westerse samenleving.Een multiculturele samenleving met de islam bestaat niet en kan niet bestaan.Islam is het summum van de monoculturele samenleving. Duldt geen andere manieren van leven naast zich.Mohammed verving een geslaagde multiculturele samenleving in Arabië door een monolithisch islamitische dictatuur.Je kunt wel een multiculturele toestand hebben, een situatie waarin diverse culturen naast elkaar bestaan, maar dat is geen samen leven. Cultuur is iets wat verschillende individuen met elkaar opbouwen. Twee culturen naast elkaar, dat kan hooguit een tijdelijke toestand zijn. Of ze slaan elkaar op een gegeven moment de hersens in, of ze vinden elkaar en er ontstaat een mengvorm.Overal waar de islam de baas is, is het gewoon verschrikkelijk…

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven