Verkiezingen Tweede Kamer 2012: wat ik stemde

Vanwege mijn werk kon ik helaas niet de tijd vinden om te vertellen op welke partij ik uiteindelijk zou stemmen voordat de verkiezingen plaatsvonden. Het is nu mosterd na de maaltijd, maar het is toch interessant om het er over te hebben. Ik heb namelijk geen stem uitgebracht op de VVD of D66, maar op GroenLinks.

Waarom? Op ideologisch vlak pas ik meer bij de VVD, maar GroenLinks is ook een liberale partij, ook al zijn ze links in plaats van rechts. Een groter verschil is dat GroenLinks progressief is en de VVD conservatief. Uiteindelijk zijn het voor mij de standpunten die tellen, en ik heb grotere problemen met een aantal standpunten van de VVD.

De standpunten

Specifiek zijn deze standpunten de volgende:

  • Hypotheekrenteaftrek
  • Europa
  • Kinderpardon
  • Ontwikkelingshulp
  • 130 kilometer per uur
  • Minimumstraffen
  • Openbaar vervoer
  • Monarchie

De VVD wil de hypotheekrenteaftrek het liefst in stand houden. D66 wil het beperken. GroenLinks wil deze helemaal afschaffen door deze geleidelijk aan af te bouwen in 25 jaar. Ik zie niet waarom het subsidiëren van huizenbezit een goed idee is en ik heb al eerder toegelicht waarom het een slechte zaak is. Wie meer uitleg wil verwijs ik graag naar het onderzoek van het Centraal Planbureau.

Als ik het onderdeel over Europa in verkiezingsprogramma van de VVD lees staat er veel wat mijn instemming kan genieten. Maar de VVD staat niet positief tegenover verdere Europese integratie, terwijl het juist wel nodig is om soevereiniteit in te leveren om op dit moment de crisis te bestrijden. Daarnaast biedt een machtiger Europa ook andere voordelen. Zoals ik heb beschreven in mijn post over het programma van GroenLinks kunnen zij en D66 mij op dit punt meer overtuigen.

Een potentieel belangrijke reden om eventueel voor D66 te stemmen als compromis tussen GroenLinks en de VVD was het kinderpardon, maar D66 is net als GroenLinks voorstander van een pardonregeling. Maar ja, als er naar schatting maar 600 tot 800 kinderen van profiteren is dat niet iets waar ik mij veel zorgen over maak. Zolang ze in de toekomst maar geen nieuwe pardonregeling willen hebben en zich inzetten voor structurele oplossingen kan ik er mee leven.

Over ontwikkelingshulp had ik nog zeer recent geschreven. Het plan van de VVD om er flink op te bezuinigen en dan maar te hopen dat mensen uit vrije wil doneren voor ontwikkelingshulp komt er op neer dat er veel minder zal worden uitgegeven aan ontwikkelingshulp. Van mij mag internationale solidariteit wel degelijk worden afgedwongen net zoals wij dat doen met ons pensioenstelsel. GroenLinks en D66 willen geen bezuiniging op dit terrein, GroenLinks wil zelfs 750 miljoen extra besteden.

De VVD heeft 130 kilometer per uur als maximumsnelheid verzonnen. Dat is een dom plan, vooral bedoeld om kiezers te paaien. GroenLinks wil deze verhoging van de maximumsnelheid terugdraaien. D66 schenkt er geen aandacht aan in haar verkiezingsprogramma.

“Mensen die binnen tien jaar voor de tweede maal een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf plegen (bijvoorbeeld een levensdelict, straatroof, overval, verkrachting) krijgen een minimumstraf opgelegd”, aldus het VVD programma. Nog een onzalig plan dat meer gedreven is door onderbuikgevoelens dan betere criminaliteitsbestrijding. Uit onderzoek in de VS blijkt bijvoorbeeld dat streng straffen niet noodzakelijk het meest effectief is. Ook een Nederlandse academicus schrijft op de website van de Rijksuniversiteit Groningen en in de Volkskrant dat deze plannen niet gaan helpen.

Meer in het algemeen heb ik al langer het idee dat wij in Nederland op te grote voet leven en dat we te weinig aan duurzaamheid doen. GroenLinks had al de beste plannen op dat front, maar laat ik eens kort duidelijk maken hoe dat concreet doorwerkt in de effecten van de programma’s op autogebruik en openbaar vervoer. Die heeft het CPB namelijk doorberekend in hun publicatie Keuzes in kaart 2013–2017.

Download het volledige document en kijk naar de samenvatting op pagina 18. Daar is te zien dat er met de plannen van GroenLinks in 2020 22% minder autogebruik en 20% meer OV-gebruik is en dat files op de snelweg met 67% afnemen. Met de VVD plannen is er 2% meer autogebruik, 2% minder OV-gebruik en zijn er 10% meer files. GroenLinks bereikt dat door invoering van de kilometerheffing (pagina 203), maar als er dan flink minder files zijn vind ik dat geen probleem.

Dan de monarchie, als VVD’er heb ik dit standpunt altijd voor lief genomen omdat je nooit volledig eens zal zijn met een partij. Maar nu we toch de verschillen tussen de partijen bestuderen is het goed om dit mee te nemen in de vergelijking. Toen laatst op mijn werk weer eens uitlegde dat de koningin een onbelast (!) inkomen (vrij besteedbaar, dus geen onkostenvergoeding) ontvangt ter hoogte van € 829.000 en onze minister-president ongeveer € 144.000 leidde dat tot veel verbazing en onbegrip. Zelf Maximá verdient nog € 246.000, is daar ook te lezen.

Ik wil daarmee niet zeggen dat onze minister-president te weinig verdient, maar dat ons koninklijk huis belachelijk veel verdient. De Nederlandse monarchie is de duurste van West-Euopa (en volgens datzelfde onderzoek kan een republiek inderdaad goedkoper zijn, bijvoorbeeld de Bondsrepubliek Duitsland). Ze dragen veel minder verantwoordelijkheid en hebben een veel rustiger agenda dan onze minister-president.

Rutte vind het prima dat een ongekozen staatshoofd zo veel verdiend. Nu kan dat inkomen natuurlijk flink gekort worden, maar wat mij betreft mag de monarchie helemaal afgeschaft worden. De VVD is conservatief en voorstander van de monarchie en D66 wil een ceremoniële rol. GroenLinks wil dat ook, maar is de enige van de drie die op termijn een republiek wil hebben.

Als laatste nog iets over het energiebeleid van GroenLinks. In het verleden was ik kritisch over de ambitieuze plannen voor groene energie van GroenLinks, maar inmiddels is al 25% van de energie die Duitsland produceert groen. En de groene energie is daar ook goedkoper geworden dan dan grijze energie. Als tijdelijke oplossing denk ik overigens nog steeds dat kernenergie beter is dan kolencentrales, want wij lopen hier natuurlijk geen risico vanwege tsunami’s of aardbevingen.

Financiële plannen en Conclusie

Naast de inhoudelijke standpunten zijn de financiële plannen ook erg belangrijk. Rutte is goed in het maken van flauwe grappen zoals “geef links het beheer over de Sahara en binnen de kortste keren is het zand op”, maar dat is historisch gezien simpelweg niet waar. Als we de doorrekening van het CPB er weer even bijhalen lezen we op pagina 18 dat de VVD met 16 miljard weliswaar het meest bezuinigt, maar dat de PvdA en GroenLinks bijna even veel bezuinigen met 15 miljard.

Als het verschil maar 1 miljard is biedt de VVD voor mij op dat punt geen noemenswaardig voordeel. Ondanks alle VVD-retoriek van hardwerkende Nederlanders, op de pof leven en niet doorschuiven maakt het vrij weinig verschil met het ‘rampzalige links’.

Wie weet stem ik misschien ooit weer VVD, als de linkervleugel van de VVD met een progressievere boodschap meer de overhand krijgt. Nu is het vooral een partij die te veel richting rechts is opgeschoven en die ik niet meer kan steunen. Dan is uiteraard ook de consequentie dat ik mijn VVD-lidmaatschap opzeg en lid wordt van GroenLinks.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *