Meer geld voor de publieke omroep is een slecht idee

In de Elsevier van deze week is een interessant commentaar geschreven op de financiering van de publieke omroep, waar ik het volledig mee eens ben. In het kort gaat de argumentatie als volgt: de publieke omroep krijgt er 50 miljoen extra bij in 2008 (kijk hier ook even naar de rijksbegroting, onder financiering publieke omroep), en later misschien nog meer. Dit is slecht, want de reden om ooit een publieke omroep te beginnen was dat er te weinig commerciële aanbieders waren, en nu is dat niet meer het geval. Ook pleegt een publieke omroep concurrentievervalsing omdat zij meer kosten maken dan zij aan advertentieinkomsten binnenhalen, in tegenstelling tot commerciële omroepen.

Als liberaal vraag ik mij altijd af, is het wel verstandig dat de overheid interveniëert op bepaald terrein? Nee, mijns inziens niet, enerzijds omdat ik de mening deel dat de publieke omroep geen bestaansrecht meer heeft en concurrentievervalsing pleegt, maar ook omdat een overheid niet moet willen beslissen wat goed is voor het volk om op TV te zien. Een overheid maakt veel keuzes voor burgers, zoals bijvoorbeeld wat het curriculum is dat wordt onderwezen op onderwijsinstellingen. Tot op dat punt is zoiets onvermijdelijk om kwaliteit van het onderwijs te garanderen. Maar moet de overheid ook de kwaliteit van onze culture beleving garanderen? Nee, dat gaat te ver, want de burger kan die kwaliteit zelf bepalen door van het marktmechanisme gebruik te maken.

Zo is hebben wij in Nederland ook het Filmfonds dat zielige Nederlandse filmmakers geld toeschuift omdat zij het op eigen houtje niet kunnen redden op de markt. Want blijkbaar is het beleid van ministerie van OCW om te bereiken dat het volk ook nog wel eens naar Nederlandse films kijkt. Wat mij helemaal verbaasd is het volgende: “Commercieel kwetsbare Nederlandse films komen de komende drie jaar in aanmerking voor een vertoningsubsidie. Het doel is om zo in bioscopen en filmtheaters meer ruimte te krijgen. Hiervoor is 1,5 miljoen euro beschikbaar.” Dus films waar eigenlijk geen markt voor is, daar wordt wat subsidie tegenaan gegooid om het toch nog te laten vertonen! Hoezo maakbare samenleving?

Het marktmechanisme doet zijn werk goed, je hoeft maar een blik te werpen op wat er in de bioscopen wordt vertoond en je ziet dat het bijna allemaal films zijn uit de Verenigde Staten. Komt er veel Nederlands publiek op die films af? Ja. Moeten wij het daarom als een probleem zien dat er te weinig publiek naar Nederlandse films kijkt? Nee, want de films uit de VS zijn het meest bezocht en er worden weinig Nederlandse films vertoond of geproduceerd omdat het publiek heel tevreden is met films uit de VS. En die films uit de VS krijgen geen subsidie.

Maar ik ga wat verder in mijn stelling, Nederlandse filmproducenten moeten niet hun hand ophouden voor subsidie. Waarom? The Blair Witch Project uit, jawel, de VS, geef ik als bewijs. Zoals ik al vertelde, in de VS doet de overheid (voor zover ik weet) gelukkig niet aan het subsidiëren van filmproducenten. Dus wat dachten de makers van deze film? We gebruiken een budget van $ 25.000. En uiteindelijk heeft deze film $ 248 miljoen binnengehaald, Microsoft zou heel jaloers worden van zo’n winstmarge. Deze film werd geproduceerd met een fractie van het budget van gesubsidieerde Nederlandse films. De vrije markt werkt beter om innovatie te bevorderen.

Maar is er een probleem? Zoals ik al zei zijn veel mensen tevreden met buitenlandse films uit de VS en worden die het meest bezocht, dus blijkbaar is er te weinig belangstelling voor Nederlandse films, en wordt dat niet als probleem gezien. Als er geen probleem is, is er geen beleid nodig, want beleid poogt een verschil tussen de probleemsituatie en de wenselijke situatie op te heffen.

Bij de publieke omroep ligt het probleem iets genuanceerder, want ook ik prefereer het NOS Journaal boven Hart van Nederland en het RTL nieuws. Maar dat is puur omdat het voor de commerciële omroepen onmogelijk is om te concurreren met de publieke omroep vanwege de concurrentievervalsing. In de VS is weliswaar wel een publieke omroep, de PBS, maar daar zijn ook commerciële aanbieders zoals CNN, een nieuwszender van een hoger niveau dan het NOS Journaal hier. Zet de publieke omroep in de verkoop, en ik denk dat commerciële aanbieders best wel het NOS Journaal en Nova zouden willen voortzetten. Je zou alleen wat meer onderbrekingen krijgen voor reclame, maar dat is het mij wel waard als daar ongeveer € 800 miljoen mee kan worden bespaard.

Reverse stock split Ahold?

Al een aantal jaren bezit ik aandelen, maar tot nu toe heeft het mij nog geen rendement opgebracht. Ik kocht destijds aandelen Newconomy voordat de internetzeepbel knapte, en aandelen Ahold voordat de fraude bekend werd. De koers van RT Company, de nieuwe naam van Newconomy, is nog maar € 0,31, een fractie van de € 15 wat een aandeel Newconomy nog waard was in de betere dagen. Het aandeel Ahold daalde ook snel na het bekend worden van de fraude, maar inmiddels staat het aandeel er wat beter voor met een koers van € 10,21. Dat komt in de buurt van de koers die het aandeel had voordat de fraude bekend werd. Als het verder stijgt kan ik mijn aandelen Ahold verkopen en de koerswinst incasseren, of ik kan ook nog wachten voor een eventuele uitkering van dividend.

In een persbericht van Ahold is bekend gemaakt dat Ahold een zogenaamde omgekeerde aandelensplitsing (reverse stock split) heeft uitgevoerd. De aandelen die dus verloren gingen bij de reverse stock split werden in cash uitbetaald aan de aandeelhouders. Maar het persbericht vertelt niet waarom deze reverse stock split heeft plaatsgevonden. Volgens Wikipedia zou het vooral voorkomen als de aandelenkoers erg laag is, en ik kan mij herinneren dat RT Company ook een reverse stock split uitvoerde toen het aandeel nog maar een paar cent waard was. Heeft iemand een idee waarom Ahold voor een reverse stock split heeft gekozen?

De aandelen die ik dus verloren heb door de reverse stock split werden in cash aan mij uitbetaald. Maar ik wilde geen cash, ik wilde gewoon mijn aandelen houden. Uiteindelijk heb ik weer wat aandelen extra gekocht om het verlies te compenseren, maar daar komen ook ongeveer € 10 aan transactiekosten van de bank bij voor de aankoop. Het heeft mij dus wat geld gekost.

Ik overweeg ook om geld te beleggen in een beleggingsfonds, maar ik vind het denk ik leuker om zelf keuzes te maken bij beleggingen in aandelen, ook al heb ik er niet veel verstand van en loop ik zo meer risico. Ik denk dat ik eens met een zogenaamde virtuele portefeuille ga werken om mijn vaardigheden te verbeteren, dus een simulatie waarbij je met een startbedrag aandelen koopt en winst behaald, gebaseerd op de werkelijke aandelenkoersen.

Voornemens voor aansluiting bij de lokale VVD

Een aantal mensen die ik ken, zoals Debby de Heus, Paul Smeulders en Hidde Brugmans zijn respectievelijk raadslid voor GroenLinks in Tiel, burgercommissielid voor GroenLinks in Helmond en actief VVD-lid. Ik heb ook een interesse in politiek en wil meer met die interesse doen, maar ik heb nog geen stappen ondernomen. Ik denk dat ik daar binnenkort verandering in ga brengen, ik heb plannen om ook VVD-lid te worden en mij aan te sluiten bij de lokale VVD-fractie in mijn gemeente, Vianen. Waarschijnlijk zou ik mijzelf ook verkiesbaar stellen.

Een aantal eigenschappen van de lokale politiek irriteert mij. De lokale politiek is sowieso al niet vaak onderwerp van aandacht omdat de landelijke politiek het nieuws domineert, maar zij proberen bij lange na niet genoeg om te communiceren met de kiezer, zelfs niet tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en al helemaal niet na de verkiezingen. Bij de verkiezingen geven partijen mij ook nooit een reden waarom ik weer voor die partij zou moeten stemmen, er wordt geen verantwoording afgelegd over wat een partij voor werk heeft verricht de afgelopen periode in de gemeenteraad en het college. Wellicht zou er politiek nieuws te lezen zijn in lokale of regionale kranten, maar hoeveel mensen lezen nog kranten? Ik niet, ik lees alleen landelijke kranten. Lokale politieke partijen zouden naar mijn mening beter moeten communiceren via websites, dat is tegenwoordig modern en ook heel makkelijk. Wanneer ik echter de website van de VVD Vianen bekijk, zie ik dat het triest gesteld is. Waar is Web 2.0? Ik zie een erg lelijke statische website zonder weblogs, regelmatig nieuws en forums. Een totaal gemiste kans om met de kiezer te communiceren. Als ik lid was van de VVD Vianen zou ik daar werk van maken.

Daarnaast is Vianen een gemeente met Vianen als de grote stad van 20.000 inwoners, twee kleine dorpen Everdingen met 1.300 inwoners en Hagestein met 1.500 inwoners en Zijderveld als hekkensluiter met 800 inwoners. Als er politiek nieuws is dan gaat het bijna alleen maar om Vianen, Zijderveld wordt zelfs niet eens genoemd in de programma’s van de partijen. Misschien is het vanzelfsprekend dat er weinig aandacht is voor een klein dorp als Zijderveld omdat er zo weinig gebeurt. Aan de andere kant realiseer ik mij misschien niet in hoeverre de lokale politiek invloed heeft op de gang van zaken in Zijderveld. De lokale politiek zou meer aandacht moeten besteden aan de kleine dorpen in de gemeente. Omdat ik in Zijderveld woon sta ik wel ver van de lokale politiek af, en weet ik misschien niet zo goed wat er speelt.

Het zou het mij een goede ervaring lijken om aansluiting te zoeken bij de VVD van Vianen en mij in de lokale politiek te verdiepen. Het gaat mij niet alleen om de ervaring, maar ik kan ook proberen om de problemen die ik zie in de lokale politiek op te lossen. Ik zal mij over een paar maanden er mee bezig gaan houden, eerst wil ik mijn rijbewijs halen. En ik wil op dit moment absoluut mijn studie de prioriteit geven, ik wil geen risico’s lopen door mijn tijd aan te veel verschillende dingen te besteden. De introductieweek van de opleiding geschiedenis vindt deze week plaats, en volgende week begint de opleiding echt.

Weer een nieuwe opleiding, geschiedenis

Het is pijnlijk dat ik er niet in ben geslaagd om het eerste jaar van mijn opleiding Bestuurskunde (BSK) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) succesvol te beëindigen. Helaas heb ik te weinig studiepunten gehaald en een negatief bindend studieadvies ontvangen. Wederom is de oorzaak hiervan mijn problematische uitstelgedrag. Het was mij al overkomen in het tweede jaar van mijn HBO-studie Bestuurskunde, en toen ik mij destijds inschreef voor BSK aan de EUR wist ik al dat ik mijn probleem moest oplossen om mijn studie tot een succesvol einde te leiden. Ik had al snel aan het begin van het jaar een gesprek gehad met de studieadviseur en de decanen over mijn problemen, ik heb ook een door de universiteit georganiseerde cursus gevolgd om mijn uitstelgedrag tegen te gaan. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb omdat het mij inzicht gaf in mijn gedrag, maar uiteindelijk heeft het niet geholpen om mijn probleem op te lossen. Omdat ik de studieadviseur en de decanen al aan het begin van het jaar had geïnformeerd over mijn probleem en ik ook die cursus heb gevolgd, en dus actief heb geprobeerd om mijn probleem op te lossen, vind ik het niet helemaal eerlijk dat ik simpelweg afgeserveerd wordt met een negatief bindend studieadvies. De universiteit had mij in plaats daarvan kunnen helpen, ik heb daarom beroep ingediend. Daar wil ik natuurlijk niet de verantwoordelijk voor mijn gedrag mee afschuiven, maar ik had meer hulp verwacht van de universiteit.

De gevolgen van de uitkomst van het beroep zijn voor mij echter niet meer van belang, ik ben enkel geïnteresseerd of het beroep gegrond wordt verklaard. Ik heb al de keuze gemaakt om een andere WO-opleiding te gaan volgen. Iets totaal anders, een officiersopleiding bij de landmacht, heb ik ook overwogen. Ik heb nagedacht over andere opleidingen die aansloten bij mijn interesses zoals wijsbegeerte en geschiedenis. Ik heb er ook over gedacht om mij aan te melden voor BSK bij een andere universiteit dan de EUR i.v.m. het negatief bindend studieadvies. De opleiding bestuurs- en organisatiewetenschap bij de Universiteit Utrecht (UU) lijkt sterk op BSK, maar daar wordt selectie aan de poort toegepast en is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar (numerus fixus), ik zou dus weinig kans hebben om bij die opleiding een plaats te verwerven. Uiteindelijk heb ik gekozen voor de opleiding geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

De opleiding geschiedenis sluit aan bij mijn interesses. Het is niet mijn eerste keuze omdat BSK beter aansluit bij de publieke sector, waar ik een baan hoop te vinden. Gelukkig behoort beleidsvoorbereiding en beleidsadvisering volgens de UU ook tot het beroepsperspectief van de opleiding geschiedenis. Het halen van een universitair bachelordiploma is voor mij minstens zo belangrijk als het volgen van een bepaalde studie. Wanneer ik een bachelordiploma bezit zal mij dat een groot voordeel geven op de arbeidsmarkt ongeacht mijn opleiding. En ik zou het onvergeeflijk vinden als ik geen bachelordiploma heb gehaald omdat ik anders mijn capaciteiten niet benut.

Ik heb er voor gekozen om deze studie te volgen aan de UU omdat het voor mij veel dichter bij huis is, ik kan vanuit Zijderveld gewoon de bus nemen naar Utrecht Centraal en naar de faculteit lopen. Ik kan weer bij mijn ouders blijven wonen, ik zal geen kamer in Rotterdam meer nodig hebben, en ik zal ook niet meer van mijn ouderlijk huis naar mijn kamer in Rotterdam hoeven te reizen en vice versa. Ik verlies veel minder tijd aan reizen en voor mijzelf koken, en de huur en andere kosten hoeven niet meer betaalt te worden. Een hele opluchting. Daarnaast is de opleiding geschiedenis in Utrecht volgens hoogleraren met afstand de beste opleiding geschiedenis in Nederland, lees ik in het onderzoek van Elsevier. Een nieuwsbericht op de website van de UU vertelt dat de UU wereldwijd op de 42e plaats staat in de ‘Academic Ranking of World Universities’.

Ik wil er niet over nadenken wat ik ga doen als het eerste jaar van deze opleiding weer verpest. Ik ga mijzelf geen ruimte geven voor fouten deze keer.

Ik wil een Dell XPS M1330 notebook

Omdat de bouwkwaliteit van mijn huidige notebook nog harder zuigt dan een bloedzuiger zoek ik al voor een langere tijd naar een nieuwe notebook. Daarnaast ben ik ook op zoek naar een notebook die meer draagbaar is dan mijn huidige notebook, deze heeft een monitor met een diagonaal van 15,4 inch. Een 15,4 inch notebook past nog maar net in mijn rugtas en ze zijn ook net iets te zwaar om comfortabel te vervoeren in een rugtas. Waar ik naar op zoek ben is een 13,3 inch notebook, zoals bijvoorbeeld de Macbook. Notebooks die nog kleiner zijn zoals ‘ultraportable’ 12 inch notebooks zijn gelijk veel duurder, en hebben misschien een te kleine monitor in combinatie met een hoge resolutie, met als gevolg dat het beeld wat de monitor geeft erg klein is.

De merken die ik in de eerste instantie op het oog had waren Apple en Sony, niet alleen op basis van schijnbaar betere bouwkwaliteit maar ook zeker vanwege het design. Sony is aan de dure kant, maar een Apple Macbook heeft een vanafprijs van € 1050. En dat is best goedkoop, al zijn de rest van hun producten toch ook wel aan de dure kant. Maar ja, van Apple moet je ook maar houden, wat betreft het imago. Ik wil liever niet bij de groep Apple fanboys horen die tunnelvisie hebben, en enkel een iPod of iPhone kopen omdat zij meelopers zijn of omdat die producten zo gehyped worden en omdat die groep mensen niet beter weten. Dat lijkt echter vooral voor de iPod en iPhone te gelden, en niet voor de notebooks van Apple, dus voor mij is de goedkoopste Macbook een zeer interessante keuze omdat je zoveel kwaliteit krijgt voor zo’n lage prijs. Zeker met onderwijskortingen is het een nog interessanter aanbod.

Maar nu genoeg over Apple. ThinkPad notebooks worden geprezen voor hun bouwkwaliteit. Alleen jammer dat de vanafprijs begint bij ongeveer € 1100, en het dan vaak gaat over modellen die net iets oudere hardware hebben. Ook hebben veel ThinkPads een monitor met een lage resolutie van 1024 bij 768 pixels. Ik zie bijna alleen maar 15,4 inch ThinkPads in het aanbod, en helaas zijn de iets kleinere 14,1 inch ThinkPads ook weer een paar honderd Euro duurder. Dus helaas zijn ThinkPads voor mijn budget van ongeveer € 1000 net iets te duur.

Andere mogelijkheden zijn de zakelijke notebooks van Dell en HP. Naar het schijnt hebben de zakelijke notebooks een betere bouwkwaliteit dan de consumenten notebooks, en de zakelijke notebooks van deze merken zijn nog goed betaalbaar met vanafprijzen van ongeveer € 750. Jammer alleen dat de notebooks van HP in dit segment bijna allemaal 15,4 inch zijn en dus minder goed draagbaar, Dell biedt wel 14,1 inch notebooks.

Wat mij op dit moment de beste koop lijkt is de Dell XPS M1330.  Een vanafprijs van € 949, een gewicht van maar 1,79 kg, een goedkope optie voor een monitor met  een LED-backlight i.p.v. een CCFL-backlight, en een geweldig design wat Dell op gelijke hoogte zet met Apple en Sony. De reviews van de XPS M1330 zijn zeer positief. Wel zijn er op dit moment grote leveringsproblemen voor deze notebook. Persoonlijk had ik echter wat meer verwacht van batterijduur van deze notebook, in een review wordt een van ongeveer 3 uur en 30 minuten genoemd bij web browsen met een 6-cell batterij.

Maar of het ook verstandig is om de XPS M1330 nu te kopen twijfel ik. Wat ik op mijn bankrekening heb staan is niet genoeg, ik heb wel voor zo’n € 1000 aan Ahold aandelen, maar dat bedrag is praktisch in limbo omdat ik mijn aandelen niet met verlies ga verkopen. Daarnaast had ik ook nog plannen voor nieuwe hardware voor mijn PC, keuzes, keuzes en keuzes. Ik denk dat ik nog maar even wacht en ondertussen mijn huidige Fujitsu Siemens notebook blijf gebruiken, volgend jaar zal er weer een nieuwe generatie van zuinigere en beter presterende Intel processors beschikbaar zijn, en zullen monitoren met een LED-backlight ook wel meer standaard zijn, dus ik koop volgend jaar waarschijnlijk wel een nieuwe notebook.

OpenSUSE en Ubuntu beta release tests

In oktober staan de releases van twee Linux distributies op de planning, Ubuntu en openSUSE. Naar goed gebruik in de free software community geven ook deze twee Linux distributies al vroeg in de ontwikkelingsfases van een nieuwe release zogenaamde alpha en beta releases vrij. Ik wil altijd graag het nieuwste van het nieuwste gebruiken en ik ben ongeduldig, dus ik test altijd de alpha’s en beta’s van Ubuntu en rapporteer eventueel bugs die ik tegenkom. Ik gebruik zelf permanent Ubuntu omdat naar mijn mening Ubuntu de beste Linux distributie is, maar ooit ben ik begonnen met Linux toen ik ongeveer vijf jaar geleden SUSE Linux 8.0 (nu is de naam dus openSUSE) in de winkel kocht. Ik was benieuwd hoe openSUSE er nu voor staat en besloot eens een beta release te installeren op mijn notebook.

Mijn bevindingen en mening zijn te lezen in een e-mail die ik naar de mailing list van openSUSE heb gestuurd. In het kort, openSUSE wordt beter, maar Ubuntu is nog steeds superieur omdat Ubuntu makkelijker is. Al gauw had ik de installatie van openSUSE op mijn notebook weer vervangen door de laatste development release van Ubuntu. Compiz Fusion is ook meegeleverd met Ubuntu en het is helemaal te gek, voor degenen die nog nooit Compiz Fusion in actie hebben gezien raad ik aan om eens de filmpjes op YouTube te bekijken.

Nog een zeer goede SF-serie: Firefly

Dit is een erg origineel idee voor een SF-serie, want het is een soort combinatie van SF, drama en western. Dat lijkt een vreemde combinatie, maar het is erg goed geslaagd, lees hier op Wikipedia meer. Echt schandalig dat deze serie gecancelled werd na veertien episodes, maar desondanks is het absoluut de moeite waard om de DVD boxset te kopen. Helaas is het in Nederland moeilijk te krijgen en te duur, dus ik heb het bij Play.com gekocht.

Virtuele organisaties

In de literatuur die ik bestudeerde voor colleges bestuurlijke informatica las ik over een interessant verschijnsel, de virtuele organisatie. Organisaties die niet fysiek bestaan, zonder een centrale geografische locatie waar productie plaatsvindt. Organisaties die afhankelijk zijn van ICT om te bestaan.

Veel traditionele organisaties die bestonden voor de opkomst van het internet, bevatten onderdelen die nu de kenmerken van een virtuele organisatie hebben, echter blijven zij toch nog traditionele organisaties omdat zij nog steeds een kantoorgebouw bezitten waar de productie plaatsvindt. Er zijn echter ook organisaties die bijna volledig virtueel zijn, ik denk hierbij vooral aan de manier waarop vrijwilligers software ontwikkelen en zich organiseren via het Internet.

Voorbeelden zijn software zoals Linux, KDE en GNOME. Al deze drie organisaties hebben een aantal dingen gemeen. Ze begonnen met een of iets meer mensen die een visie hadden voor software die zij wilden ontwikkelen. Zij gaven hun ideeën en streven bekendheid door posts te plaatsen in nieuwsgroepen. Zodoende raakten meer softwareontwikkelaars geïnteresseerd om de initiatiefnemers te assisteren. Vandaag de dag zijn alle drie voorbeelden die ik heb genoemd zeer succesvol geworden. Honderden mensen van over de hele wereld leveren een bijdrage. Zij communiceren via mailing lists, IRC en websites en weblogs. De bijdragen (software code, maar ook bijvoorbeeld documentatie en vertalingen van de software) voor de software worden geüpload naar een revision control systeem. De manier waarop beslissingen tot stand komen lijkt sterk op een combinatie van meritocratie en democratie, er geen sprake van een hiërarchie binnen deze virtuele (vrijwilligers) organisaties in tegenstelling tot traditionele organisaties. De enigste kenmerken van traditionele organisaties zijn terug te vinden in het bestaan van de ‘officiële’ non-profit organisaties zoals de GNOME Foundation en de KDE e.V. die grote projecten als GNOME en KDE nodig hebben om zich te presenteren voor contact met de pers en andere organisaties, voor het afhandelen van financiële zaken, enzovoort.

In dit opzicht is de opkomst van het Internet misschien wel een stille revolutie, de werkelijke waarde en invloed van Internet wordt niet genoeg gezien. De drie virtuele organisaties die ik genoemd heb zouden zonder Internet nooit hebben kunnen bestaan. En ondertussen gaat de ontwikkeling van het gebruik van Internet nog steeds in een stroomversnelling door, met Web 2.0-achtige websites zoals Wikipedia en Hyves.

Ik zie het Internet daarom als belangrijker voor organisaties dan internetgebruikers als individu. Voor het individu biedt het Internet enkel een makkelijkere manier om iets te doen wat al mogelijk was, telecommunicatie. Maar voor organisaties biedt Internet een werkelijk unieke functionaliteit, een nieuwe manier van organiseren.

Effectief gebruik van OpenOffice.org

Vaak zie ik anderen, en vroeger ikzelf ook, nog steeds tekstverwerkers gebruiken en handmatig een lettertype uitkiezen, dan de tekst vet maken, handmatig de inhoudsopgave tikken, en zodra de paginanummers van het document iets opschuiven omdat er een pagina extra bijkomt, nog een keer handmatig de inhoudsopgave weer aanpassen. Dat is zeker met grote documenten erg inefficiënt werken. Maar gelukkig leven wij in 2007, en is dat allemaal niet meer nodig.

Laatst heb ik een nuttig document gelezen met uitleg over hoe de zogenaamde stylist van OpenOffice.org is te gebruiken. Door stijlen toe te wijzen aan tekst, kan ik in een keer alle tekst welke die stijl gebruikt aanpassen door de eigenschappen van de stijl aan te passen, dus ik hoef niet langer alle tekst in het document te gaan selecteren als ik bijvoorbeeld de lettergrootte wil veranderen. Het is ook mogelijk stijlen toe te wijzen aan pagina’s, je geeft de eerste pagina de “Title page” stijl en de tweede pagina voor de inhoudsopgave de “Index” stijl, en deze pagina’s zullen dan geen paginanummers krijgen, erg handig. Door de koppen van hoofdstukken de “Heading 1” stijl mee te geven, kan ik later een inhoudsopgave invoegen die automatisch geschreven wordt. Deze automatische inhoudsopgave detecteert de koppen van de hoofdstukken omdat ze de “Heading 1” stijl gebruiken, en past ook automatisch de paginanummers aan als die wijzigen. En als ik dan het OpenOffice.org document exporteer naar PDF document, dan heeft dat PDF document ook een inhoudsopgave. Vette feature van OpenOffice.org toch? Ook is er dit document wat ongeveer hetzelfde beschrijft, maar ook een tip geeft om tekst op de titelpagina te centreren, dan hoef je niet de Enter toets telkens in drukken om het handmatig te centreren. Microsoft Word zal wel vergelijkbare functionaliteit hebben als OpenOffice.org, dus daar zijn deze werkwijzen ook toe te passen.

Omdat ik ook wat organigrammen wilde tekenen, heb ik eens uitgezocht of dat ook met OpenOffice.org kan. Het is mogelijk met OpenOffice.org Draw, hier wordt de werkwijze beschreven.

Wel had ik last van een aantal fouten in de werking van OpenOffice.org, in termen van software development een zogenaamde bug. Als ik een automatische inhoudsopgave invoeg op de tweede pagina, en dan het document opsla en weer open, dan staat deze inhoudsopgave op de eerste pagina en mist de tweede pagina opeens. Deze en twee andere bugs heb ik maar eens gerapporteerd bij de OpenOffice.org ontwikkelaars. Mijn bug reports zijn hier, hier en hier te vinden, voor de geïnteresseerden.

Battlestar Galactica is een geweldige SF-serie

En dan bedoel ik niet het origineel uit 1978, maar de re-imagining uit 2003. Tot zover waren Star Trek en Star Wars (hoewel dat geen TV-serie is natuurlijk) mijn favorieten in het genre van science fiction, maar Battlestar Galactica staat wat mij betreft nu aan de top. Als je de SF-elementen uit de serie zou wegdenken, zou je een ijzersterk drama overhouden. En dat is nou juist waar zeker de meest recente Star Wars films sinds Episode 1 een gebrek aan hadden, en goede plot. Star Wars was te veel afhankelijk van coole special effects, en hoewel ik desondanks dat de Star Wars films nog steeds vet vind is dat wel jammer.

Ik maakte kennis met Battlestar Galactica een paar maanden geleden in maart, toen ik merkte dat Veronica de serie uitzond. Helaas stopte Veronica midden in het tweede seizoen van de serie, om Battlestar Galactica te vervangen door, jawel, het afschuwelijke Temptation Island! En BSG zou in het najaar dan weer terugkomen. Ik had nog maar een episode van BSG gezien en ik was al overtuigd van de kwaliteit van de serie, en ik had dus geen zin om zo lang te wachten en ik wilde ook het eerste seizoen en de mini serie zien. Aldus besloot ik om de boxsets van BSG seizoen 1 (heeft ook de miniserie) en BSG seizoen 2 bij Van Leest te bestellen voor € 30. Van Leest bezorgd helaas niet zo snel als bol.com wat mijn vaste interwinkel is, maar bij Van Leest bespaarde ik wel € 10 per DVD boxset. Ga ook absoluut deze serie kopen, het is het zeker waard!

Interessant nieuws is dat een aantal fans bezig is met een gratis/open source game van de serie te ontwikkelen, Beyond the Red Line. Ze gebruiken de engine van het Freespace 2 Source Code Project, dus qua features en graphics is deze game gelijkwaardig aan commerciële games wanneer het af is. Echt een goed voorbeeld van het werk dat mod ontwikkelaars kunnen doen.