studie

Position paper Grondslagen van de Geschiedwetenschap en het vorige blok

Een aantal weken geleden heb ik de cursus Grondslagen van de Geschiedwetenschap succesvol afgerond, met als beoordeling een acht. De beoordeling bestond uit een mondeling tentamen en het schrijven van een position paper, een reflectie op een aantal onderwerpen uit de behandelde literatuur waarin stelling wordt genomen. Het position paper was het meest geslaagd en ik ben ook tevreden met het resultaat. Ik heb wat meer gedaan dan er oorspronkelijk werd gevraagd, en heb er veel andere literatuur bijgehaald. Mijn position paper is hier te vinden.

De andere cursus, Moderne Geschiedenis, heb ik op het nippertje voldoende afgesloten met een 5,8. Voor die cursus had ik veel meer literatuur gelezen en veel meer tijd besteed dan voor Grondslagen. Ik wijt het lage resultaat dan ook aan de vervelende tentamenvragen die altijd gesteld worden bij deze eerstejaars (niveau 1) cursus, samen met de andere eerstejaars cursussen Vroegmoderne Tijd en Eigentijdse Geschiedenis. Grondslagen is daarentegen een niveau 3 cursus die pas na het eerste jaar is te volgen. Als ik heel eerlijk ben, grote delen van de literatuur van Grondslagen had ik niet eens doorgelezen. Wat ik wel had gedaan was heel goed opletten tijdens de werkcolleges en een paar dagen voor het mondeling tentamen het dunste boek uitlezen, dat het grootste deel van de materie behandelde in compacte vorm. Naar mijn idee wordt de bacheloropleiding Geschiedenis alleen maar makkelijker na het eerste jaar, in positieve zin. Dat geldt dan alleen als je het net zoals ik fijner vind om de cursus Onderzoeksseminar III (de cursus waarin de bachelorscriptie wordt geschreven) te volgen dan een van die drie vervelende eerstejaarscursussen. Ik ben veel beter in het verrichten van onderzoek dan in het lezen van literatuur voor tentamens. Waarschijnlijk is dat zo omdat het lezen van literatuur voor en het verrichten van onderzoek mij veel meer activeert dan het reproduceren van kennis uit de literatuur voor tentamens.

Wat de andere cursus Bestuurskunde betreft – ik volgde het vorige blok drie cursussen tegelijk – twijfel ik nog steeds of ik het tentamen wel succesvol heb afgerond. Twijfel inderdaad, want na het tentamen op 20 april te hebben afgelegd heb ik nu, 14 mei, nog steeds geen uitslag. Wie de tentamens nakijken weet ik niet, maar in mijn beleving houden ze nu het record voor het langzaamst nakijken van een tentamen in mijn academische carrière ooit!

Nu even terug naar mijn position paper. Ik heb er heel verschillende invalshoeken bij betrokken, waaronder het boek The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable van Nassim Nicholas Taleb. Helaas kon ik maar een deel van het boek lezen wegens tijdgebrek voor het schrijven van het position paper, maar de indruk die ik van het boek had was geweldig. Ik kan dit boek iedereen aanraden, en ga het zelf nog eens een keer helemaal uitlezen.

Position paper Grondslagen van de Geschiedwetenschap en het vorige blok Meer lezen »

Een succesvol verlopen eerste helft van mijn derde studiejaar

De laatste keer dat ik over de planning van mijn studie schreef was in juli 2009. Inmiddels heb ik alle cursussen van de eerste helft van mijn derde studiejaar succesvol afgerond. Mijn bachelorscriptie die ik voor Onderzoeksseminar III heb geschreven is met een 8,5 beoordeeld, helaas is daar wel een punt van afgetrokken omdat het te laat was ingeleverd. Stom, het was erg veel werk en ik was er niet snel genoeg aan begonnen. Desondanks ben ik wel tevreden, zo’n hoge beoordeling is voor mij een zeldzaamheid. Maar als perfectionist blijft het mij irriteren omdat ik blijf nadenken over hoe ik het nog beter had kunnen schrijven. De inleiding en de conclusie hadden beter gekund, mijn docent deelde die mening. Voor wie mijn bachelorscriptie wil lezen, zie mijn Engelse weblog.

Over beoordelingen gesproken, voor Management van Organisaties haalde ik een 5,6. Dat geeft mij net als Onderzoeksseminar III een dubbel gevoel, enerzijds ben ik héél blij dat ik geen herkansing zou moeten afleggen, anderzijds vind ik het jammer dat ik een belangrijk deel van de literatuur helemaal niet gelezen heb. Weliswaar heb ik vragen over dat deel van de literatuur op het tentamen toch enigszins kunnen beantwoorden omdat ik goed had opgelet tijdens de hoorcolleges waar de literatuur werd toegelicht en samengevat, maar het is de omgekeerde wereld. Ik heb het gevoel dat ik kennis en begrip mis omdat beoordeling door middel van tentamens stimuleren om strategisch te studeren, met andere woorden primair aandacht geven aan het begrip van hoofdlijnen en -zaken door middel van hoor en -werkcolleges. Omdat ik niet de tijd kan vinden om de verplichte literatuur aandachtig genoeg te lezen is mijn begrip niet zo ‘puur’ als ik zou wensen.

Op dit moment is het derde blok gaande. Wederom heb ik de planning gevolgd, met als verschil dat ik ook Grondslagen van de Geschiedenis herkans in plaats van in de derde periode volgend jaar. Het vrijkomen van het derde blok volgend jaar geeft mij meer flexibiliteit in mijn planning van volgend jaar, maar ik volg nu dus drie cursussen in één blok. Ik heb diep respect voor mensen die twee studies tegelijk kunnen volgen en dus waarschijnlijk vier cursussen per blok volgen, ik heb al moeite genoeg met de standaard twee cursussen per blok, laat staan drie. Dit gaat mij erg veel inspanning vergen, gelukkig is het wel zo uitgekomen dat ik straks drie tentamens heb die over drie weken verspreid zijn. De ontwerpers van de cursus Moderne Geschiedenis zijn sinds ik de cursus in mijn eerste studiejaar had verprutst op het idee gekomen om nog wat extra literatuur toe te voegen. Aan deze cursus moest al een dag besteed worden, en nu de extra literatuur ook gelezen moet worden nog meer. Grondslagen van de Geschiedenis vraagt ook aardig wat leeswerk, Bestuurskunde is wel acceptabel. Het is voor mij moeilijk deze cursussen alle drie tegelijk te volgen, op dit moment sta ik al op een achterstand met het lezen van de literatuur. Niet dat het onmogelijk is, zeker omdat ik thuis woon en geen bijbaan heb op dit moment moet het goed te doen zijn, mijn grote probleem is dat ik te weinig of helemaal geen tijd reserveer om literatuur te lezen, en dat wanneer ik wel lees ik niet zo snel lees.

Als alles volgens planning verloopt heb ik volgend jaar alleen het eerste blok (of een later blok, dat zou ook kunnen als ik daar toe beslis) een stage gepland, en is de rest van het jaar vrij in te richten. Ik ben nog hard aan het nadenken over wat ik de rest van het jaar ga doen. Studeren in het buitenland heeft mijn interesse, misschien kan ik aan het werk gaan, misschien kan ik meer stage lopen dan strikt noodzakelijk is om mijn bachelor te halen, misschien kan ik nog meer cursussen gaan volgen die mij interesseren bij andere opleidingen. Ik weet het nog niet zeker. Wel is zeker dat ik volgend jaar nog niet met de master kan beginnen, alle masters bij Bestuurs- en Organisatiewetenschap starten per 1 september wanneer ik nog met die stage moet beginnen. Er zijn ook masters waar vanaf februari mee begonnen kan worden.

Trouwens, in de planning voor het derde jaar in de eerdere post stond dat ik in het vierde jaar in het laatste blok nog een contexcursus op niveau 3 moest kiezen. Ik heb nog een keer de examencommissie verzocht om deze in te ruilen voor een niveau 3-keuzecursus bij Bestuurs- en Organisatiewetenschap. De examencommissie heeft dat verzoek ook ingewilligd, en daarom heb ik gekozen voor de cursus ‘Leiderschap‘.

Een succesvol verlopen eerste helft van mijn derde studiejaar Meer lezen »

Het derde en vierde jaar van mijn bachelor

Vorig jaar had ik geschreven over de planning van mijn tweede en derde studiejaar. Hoewel ik de planning voor mijn tweede studiejaar niet compleet heb kunnen realiseren, is het toch redelijk goed verlopen. Ik heb alle cursussen uit de planning behaald, met uitzondering van Management van organisaties en Grondslagen van de Geschiedenis. Ik moet Onderzoeksseminar II C nog herkansen – ik ga uit van een succesvolle herkansing – en ik heb Vroegmoderne Tijd en Eigentijdse Geschiedenis herkanst, twee cursussen uit het eerste jaar die niet op de planning vermeld stonden. Management van organisaties had ik eigenlijk moeten halen, puur een kwestie van te weinig inzet. Grondslagen van de Geschiedenis had ik niet gehaald omdat ik die periode drie cursussen volgde, de twee op de planning inclusief Vroegmoderne Tijd, en dat was iets te veel van het goede. Ook in de vierde periode volgde ik drie cursussen, maar tijdens deze periode was het makkelijker omdat de data van de examens van de verschillende cursussen wat verder uit elkaar lagen dan in de derde periode. Voor Onderzoeksseminar II C had ik niet voldoende kwaliteit afgeleverd, ook al had ik er veel tijd in geïnvesteerd, en dat gebeurt mij maar sporadisch. Hieronder even een evaluatie met afgekorte cursusnamen omdat de tabel anders te breed wordt, volg de links voor details van de cursussen.

Evaluatie tweede jaar: 2008–2009
Blok Eerste cursus Tweede cursus Derde cursus
1 Thema: MG (niveau 2) Minor B&O: OBM (niveau 1)
2 Context: TEC (niveau 2) Minor B&O: MvO (niveau 2)
3 OS II C (niveau 2) GG (niveau 3) VT (niveau 1)
4 Context: BD (niveau 3) EG (niveau 1)

Voor het derde jaar geldt dat de ik de minor van de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschappen moet afronden, dit moet in twee jaar gebeuren. Gelukkig werd ik geplaatst voor Onderzoeksseminar III, die van Cultuurgeschiedenis werd op het laatste moment nog gecreëerd om aan de grote belangstelling te voldoen. Zou ik niet geplaatst zijn, dan zou mijn planning op een vervelende manier overhoop zijn gegooid.

Planning derde jaar: 2009–2010
Blok Eerste cursus Tweede cursus
1 Casus: Het Koninkrijk Azië (niveau 3) Onderzoeksseminar III: Cultuurgeschiedenis (niveau 3)
2 Minor B&O: Management van Organisaties (niveau 2)
3 Minor B&O: Bestuurskunde (niveau 2) Moderne Geschiedenis (niveau 1)
4 Minor B&O: Multidisciplinair Onderzoek (niveau 3) Context: ? (niveau 3)

Het vervelende is dat ik nog een jaar extra studievertraging oploop, omdat ik mijn achterstand niet verkleind heb in het tweede studiejaar. Zoals gezegd heb ik twee cursussen uit het eerste jaar gehaald, maar daar komen weer twee cursussen uit het tweede jaar die ik niet gehaald heb voor in de plaats. Enerzijds vind ik dit erg vervelend, anderzijds zijn er nog genoeg mogelijkheden om dat vierde jaar in te vullen. Wellicht cursussen volgen bij een andere opleiding, studeren in het buitenland of de arbeidsmarkt betreden. Dat zie ik later wel. In het vierde jaar resteren de stage en de cursus Grondslagen van de Geschiedenis.

Planning vierde jaar: 2010–2011
Blok Eerste cursus Tweede cursus
1 Stage (niveau 3)
2
3 Grondslagen van de Geschiedenis (niveau 3)
4

Het derde en vierde jaar van mijn bachelor Meer lezen »

Studiefinanciering loopt ten einde, nullening voor OV-studentenkaart

Dit jaar is het laatste jaar dat ik studiefinanciering ontvang. Ik ging er van uit dat de OV-studentenkaart is gekoppeld aan de studiefinanciering en dat ik deze vanaf volgend jaar niet meer zou kunnen gebruiken, ondanks dat ik nog twee jaar te gaan heb voor ik mijn bachelordiploma behaal. Ik vreesde dat vanaf volgend jaar het openbaar vervoer veel geld zou kosten, en ik besloot nog eens goed te zoeken of er nog een mogelijkheid is om de OV-studentenkaart te blijven gebruiken nadat mijn recht op studiefinanciering verlopen is. Gelukkig blijkt dat inderdaad mogelijk te zijn, maximaal drie jaar nadat de prestatiebeurs is verbruikt, kan een nullening worden aangevraagd om de OV-studentenkaart te blijven gebruiken. Drie jaar is voor mij net genoeg, er van uitgaande dat ik geen vertraging oploop tijdens de masteropleiding. Ik ga dus de nullening aanvragen.

Studiefinanciering loopt ten einde, nullening voor OV-studentenkaart Meer lezen »

Twee papers ingeleverd

Recent heb ik twee papers ingeleverd voor mijn opleiding, zie mijn Engelse weblog om ze te downloaden. Een groter paper voor de cursus Onderzoeksseminar 2 en een kleiner paper voor de cursus Burgers en Democratie. Voor de laatste heb ik nog geen beoordeling gekregen, maar de eerste is als onvoldoende beoordeeld. Het is veel te veel beschrijvend, het eerste en tweede hoofdstuk zijn niet veel meer dan de samenvatting van de gebruikte bron. Daarnaast is de analyse op basis van doeltreffendheid en doelmatigheid ook onder de maat. Ik begrijp de redenen waarom het als onvoldoende werd beoordeeld, gelukkig heb ik de mogelijkheid om een verbeterde versie in te leveren. Het paper dat ik voor Burgers en Democratie had ingelverd (een cursus die ik volg bij de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap) bevat ook meer mankementen dan ik wens, maar ik reken op een voldoende.

Twee papers ingeleverd Meer lezen »

Beide tentamens gehaald, traag nakijken bij de UU

De laatste weken heb ik in spanning afgewacht op mijn tentamenresultaten van het eerste blok (vier blokken in totaal) van dit jaar. Ik heb veel langer moeten wachten dan de termijn van 10 werkdagen die geldt voor het bekendmaken van resultaten, op 4 en 6 november had ik respectievelijk de tentamens Inleiding Organisatie, Beleid en Management (IOBM) en Militaire Geschiedenis (MG) afgelegd.  In het studenteninformatiesysteem OSIRIS wat de Universiteit Utrecht gebruikt werden mijn resultaten op 24 november en 28 november voor respectievelijk IOBM en MG bekendgemaakt. Dat is respectievelijk 14 en 16 werkdagen.

De resultaten die ik heb behaald voor de tentamens zijn een 5,7 voor IOBM en een 6,5 voor MG. Het resultaat voor MG is opgebouwd uit een beoordeling voor een essay dat voor 25% telt en het tentamen dat voor 75% telt, ik had een 8 voor het essay behaald en een 5,8 voor het tentamen.

Ik heb twee visies op zelfevaluatie. Enerzijds ben ik heel tevreden dat ik beide tentamens heb gehaald. Volgens de efficiëntievisie is een 5,5 het best haalbare resultaat (als cum laude afstuderen geen doel is, uiteraard), want dan is een voldoende resultaat behaald met een minimum aan inzet.

En mijn inzet was inderdaad nihil, hoewel ik bijna alle hoorcolleges bijwoon zoals bij iedere cursus, heb ik de boeken nauwelijks opengeslagen. Gelukkig gingen de tentamenvragen voor een belangrijk deel over een managementgoeroe, Mintzberg. Ik had al een boek van hem gelezen tijdens mijn HBO-opleiding Bestuurskunde, de inhoud daarvan wist ik nog prima te herinneren en zo kon ik de vragen goed beantwoorden. Daarnaast had ik een van de boeken die behandeld werden bij deze cursus al gebruikt tijdens mijn voorgaande twee studies Bestuurskunde.

Voor MG had ik meer tijd besteed, tijdens mijn verblijf als proefpersoon heb ik aardig wat literatuur gelezen. Voor MG werd echter ook een ongezonde hoeveelheid aan readers voorgeschreven, die heb ik grotendeels links laten liggen. Uiteindelijk wist ik twee of drie vragen niet goed te beantwoorden omdat ik die readers niet had gelezen, maar ik had dus beter verwacht dan een 5,8.

Waarom zou je een 10 als resultaat halen als 5,5 ook genoeg is? Ik kan me niet voorstellen dat werkgevers behaalde tentamenresultaten zo zwaar laten meespelen bij het beoordelen van sollicitanten. Eigenlijk is er nauwelijks motivatie om zo hoog mogelijke tentamenresultaten te behalen. Meer vrije tijd is juist een goede motivatie voor een zo minimale inzet als mogelijk. Als je het rendement berekent door het resultaat dat is behaald voor de cursus te delen door de tijd die is besteed aan de cursus, dan heeft iemand met een 5,5 die zich nauwelijks heeft ingezet een hoger rendement behaald dan iemand die een hoger resultaat heeft behaald maar daar relatief harder voor moet werken. Eigenlijk ben ik dus een betere student dan de studenten die moeten ploeteren voor een hoger resultaat.

Aan de andere kant hanteer ik de perfectionismevisie. Eigenlijk vind ik het beschamend dat ik zulke lage resultaten heb behaald, en dat ik nauwelijks productief ben geweest. Mijn eeuwige goede voornemen is dan ook weer om dit blok beter te presteren.

De cursus The Eighteenth Century nodigt daar echter niet toe uit. Ik had echter een contextcursus nodig, en deze cursus leek mij de beste keuze van de slechtsten. Britse literatuur bestuderen uit de achtiende eeuw is voor mij pure tijdverspilling, maar het is natuurlijk ook mijn eigen schuld omdat ik er voor koos om Geschiedenis te gaan studeren. Gelukkig is de tweede cursus van de minor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen, Management van Organisaties, wel de moeite waard. De hoorcolleges worden verzorgd door een goede docent, en de gastsprekers die iedere week aan bod komen kan ik erg waarderen.

Beide tentamens gehaald, traag nakijken bij de UU Meer lezen »

De planning voor de komende jaren van mijn opleiding

Nu het eerste jaar van de opleiding Geschiedenis aan de UU achter mij ligt, begint het interessant te worden in de laatste twee jaren van de bachelor. In tegenstelling tot het eerste jaar van de studie zijn er in de laatste twee jaren keuzemogelijkheden voor de te volgen cursussen. De keuzemogelijkheden worden echter wel beperkt door de eisen die de opleiding stelt aan het niveau en type van de te volgen cursussen. Een planning maken voor de keuzes is daarom niet eenvoudig. De inschrijvingsperiode voor de cursussen van het volgende studiejaar licht inmiddels al weer even achter ons, en na veel gepuzzel ben ik er uiteindelijk uitgekomen. Gelukkig was de studieadviseur, mevrouw Van Ruyven, erg behulpzaam bij het maken van keuzes. Zij verdient hulde.

Planning tweede jaar: 2008–2009
Periode Eerste cursus Tweede cursus
1 Thema: Inleiding militaire geschiedenis (niveau 2) Minor B&O: Organisatie, beleid, management (niveau 1)
2 Context: The Eighteenth Century (niveau 2) Minor B&O: Management van organisaties (niveau 2)
3 Onderzoeksseminar 2 C (niveau 2) Grondslagen Geschiedwetenschap (niveau 3)
4 Onderzoeksseminar 2 C (niveau 2) Context: ? (bij voorkeur keuzecursus B&O) (niveau 3)

In het tweede jaar zijn eigenlijk alleen de themacursus en de twee cursussen van de minor van Bestuurs- en Organisatiewetenschap een eigen keuze. De overige cursussen met uitzondering van de context cursussen zijn verplicht, je kan alleen kiezen wanneer je die cursussen gaat volgen. De keuze is erg beperkt wat betreft de context cursussen omdat er maar twee tot vier context cursussen op niveau 2 worden aangeboden gedurende alle periodes van het studiejaar.

De enige cursus die mij werkelijk interesseerde – cursuscode: WB1BD3022 – in de tweede periode was helaas niveau 1. Ik heb toen maar de beste van de slechtste gekozen, de keuzecursus “The Eighteenth Century” van de opleiding Engelse Taal en Cultuur. Erg jammer dat er zo weinig keuze is wat betreft de context cursus. Wanneer je echter geen geschikte context cursus op niveau 3 kan vinden, is het gelukkig mogelijk om de examencommissie te verzoeken om het tekort te compenseren in de profileringsruimte. Ik ga dat proberen en heb een voorkeur voor een cursus van B&O.

De cursus “Inleiding militaire geschiedenis” lijkt mij fascinerend, maar ik was onaangenaam verrast toen ik naar het rooster keek en zag dat deze cursus op donderdagavond van 20:00 tot 21:45 uur wordt gegeven. Met mijn reistijd ben ik dan ongeveer om 23:00 uur thuis. Fijn dat de deeltijd en voltijd studenten weer bij elkaar worden gegooid, al hoeft dat niet automatisch te betekenen dat de cursus daarom zo laat gegeven wordt.

Ik heb mij ingeschreven voor de minor van B&O omdat ik mij zo via een omweg alsnog bezig kan houden met de opleiding die mij werkelijk interesseert. De minor van B&O geeft ook toegang voor de masters van B&O, waar ik waarschijnlijk mijn heil ga zoeken. Ik zie erg naar het volgen van de minor B&O uit, want de opleiding staat in Utrecht zeer hoog aangeschreven als de beste van Nederland. De opleiding is kleinschalig en de bacheloropleiding hanteert ook selectie aan de poort. Nu geldt dat niet voor de minor, maar ik verwacht dat de kwaliteit van het minor programma ongeveer gelijk is.

Planning derde jaar: 2009–2010
Periode Eerste cursus Tweede cursus
1 Casus: ? (niveau 3) Stage (niveau 3)
2 Context: ? (niveau 3) Stage (niveau 3)
3 Onderzoeksseminar 3: ? (niveau 3) Minor B&O: Bestuurskunde (niveau 2)
4 Onderzoeksseminar 3: ? (niveau 3) Minor B&O: Multidisciplinair kwalitatief onderzoek (niveau 3)

Het derde en laatste jaar van de bachelor is wat verder weg, en omdat de cursussen die worden aangeboden kunnen veranderen aan het einde van het studiejaar 2008-2009, heeft het niet zoveel zin om de exacte cursus aan te wijzen die ik van plan ben te volgen. Wel weet ik natuurlijk wat voor soort cursus het moet zijn en op welk niveau.

Mijn keuze voor een stage zie ik als een zeer belangrijke en effectieve keuze. Zo kan ik werkervaring opdoen in plaats van constant literatuur lezen en essays of onderzoeken schrijven voor de opleiding. Ik zie mijzelf vooral als een denker wat betreft leertype en niet als een doener of toepasser, maar desondanks heeft studeren voor mij te weinig aantrekkingskracht. Dat ik in mijn stage de kans krijg om mijn vaardigheden te benutten voor de werkelijkheid zal een goede afwisseling zijn. Ook zal een stage op mijn CV waarschijnlijk in hoge waardering worden gehouden door potentiële werkgevers. Ik twijfelde geen minuut over de keuze voor een stage.

Ik ben benieuwd wat mijn medestudenten van het eerste jaar tijdens de rest van de bachelor gaan uitspoken. Omdat mijn weblog blijkbaar (nog) niet zo veel bekendheid geniet zal ik ze eens een e-mail sturen.

De planning voor de komende jaren van mijn opleiding Meer lezen »

Verder naar het tweede jaar van geschiedenis

Ik heb voldaan aan de eis van 37,5 ECTS voor het bindend studieadvies van mijn opleiding, geschiedenis. Ik ben blij dat ik deze keer door kan gaan met mijn opleiding en dat een diploma over een paar jaar in zicht is. Toch vind ik het wat jammer dat ik drie tentamens van ieder 7,5 ECTS (het totaal aantal ECTS dat in een jaar te behalen is bedraagt 60) niet gehaald heb, dat neem ik mijzelf kwalijk.

In tegenstelling tot het eerste jaar is het in het tweede en derde jaar mogelijk om volledig zelf het studieprogramma te bepalen binnen de beperkingen van de keuzemogelijkheden die geboden worden door de opleiding. Voor volgend jaar heb ik onder andere gekozen voor de minor bestuurs- en organisatiewetenschap, en het derde jaar volg ik waarschijnlijk een stage. Met de minor krijg ik toegang tot een master op het gebied van bestuurs- en organisatiewetenschap. Zo heb ik tot mijn tevredenheid toch nog mogelijkheden om mij bezig te houden met bestuurskunde.

Verder naar het tweede jaar van geschiedenis Meer lezen »

Engels weblog

Ik heb al een lange tijd niets meer geschreven op dit weblog, ik heb aardig wat te vertellen, maar ik ga dat niet meer proberen in te halen door die verhalen alsnog op mijn weblog te posten. Wel heb ik de laatste tijd heel veel gepost op mijn nieuwe Engelse weblog. Ik ben met een Engels weblog begonnen omdat ik ook een internationaal publiek wil bereiken, maar posts die niet voor een internationaal publiek interessant zijn blijf ik op mijn Nederlandse weblog posten, misschien komt er ook wel wat overlap. De link naar mijn Engelse weblog staat in de rechter kolom onder “Pagina’s”.

Verder is het belangrijkste wat ik heb te vertellen dat mijn studie redelijk goed gaat, volgende periode moet ik nog maar één van de twee tentamens halen om het bindend studieadvies te halen. Natuurlijk probeer ik ze wel alle twee te halen, daar niet van.

Engels weblog Meer lezen »

Weer een nieuwe opleiding, geschiedenis

Het is pijnlijk dat ik er niet in ben geslaagd om het eerste jaar van mijn opleiding Bestuurskunde (BSK) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) succesvol te beëindigen. Helaas heb ik te weinig studiepunten gehaald en een negatief bindend studieadvies ontvangen. Wederom is de oorzaak hiervan mijn problematische uitstelgedrag. Het was mij al overkomen in het tweede jaar van mijn HBO-studie Bestuurskunde, en toen ik mij destijds inschreef voor BSK aan de EUR wist ik al dat ik mijn probleem moest oplossen om mijn studie tot een succesvol einde te leiden. Ik had al snel aan het begin van het jaar een gesprek gehad met de studieadviseur en de decanen over mijn problemen, ik heb ook een door de universiteit georganiseerde cursus gevolgd om mijn uitstelgedrag tegen te gaan. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb omdat het mij inzicht gaf in mijn gedrag, maar uiteindelijk heeft het niet geholpen om mijn probleem op te lossen. Omdat ik de studieadviseur en de decanen al aan het begin van het jaar had geïnformeerd over mijn probleem en ik ook die cursus heb gevolgd, en dus actief heb geprobeerd om mijn probleem op te lossen, vind ik het niet helemaal eerlijk dat ik simpelweg afgeserveerd wordt met een negatief bindend studieadvies. De universiteit had mij in plaats daarvan kunnen helpen, ik heb daarom beroep ingediend. Daar wil ik natuurlijk niet de verantwoordelijk voor mijn gedrag mee afschuiven, maar ik had meer hulp verwacht van de universiteit.

De gevolgen van de uitkomst van het beroep zijn voor mij echter niet meer van belang, ik ben enkel geïnteresseerd of het beroep gegrond wordt verklaard. Ik heb al de keuze gemaakt om een andere WO-opleiding te gaan volgen. Iets totaal anders, een officiersopleiding bij de landmacht, heb ik ook overwogen. Ik heb nagedacht over andere opleidingen die aansloten bij mijn interesses zoals wijsbegeerte en geschiedenis. Ik heb er ook over gedacht om mij aan te melden voor BSK bij een andere universiteit dan de EUR i.v.m. het negatief bindend studieadvies. De opleiding bestuurs- en organisatiewetenschap bij de Universiteit Utrecht (UU) lijkt sterk op BSK, maar daar wordt selectie aan de poort toegepast en is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar (numerus fixus), ik zou dus weinig kans hebben om bij die opleiding een plaats te verwerven. Uiteindelijk heb ik gekozen voor de opleiding geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

De opleiding geschiedenis sluit aan bij mijn interesses. Het is niet mijn eerste keuze omdat BSK beter aansluit bij de publieke sector, waar ik een baan hoop te vinden. Gelukkig behoort beleidsvoorbereiding en beleidsadvisering volgens de UU ook tot het beroepsperspectief van de opleiding geschiedenis. Het halen van een universitair bachelordiploma is voor mij minstens zo belangrijk als het volgen van een bepaalde studie. Wanneer ik een bachelordiploma bezit zal mij dat een groot voordeel geven op de arbeidsmarkt ongeacht mijn opleiding. En ik zou het onvergeeflijk vinden als ik geen bachelordiploma heb gehaald omdat ik anders mijn capaciteiten niet benut.

Ik heb er voor gekozen om deze studie te volgen aan de UU omdat het voor mij veel dichter bij huis is, ik kan vanuit Zijderveld gewoon de bus nemen naar Utrecht Centraal en naar de faculteit lopen. Ik kan weer bij mijn ouders blijven wonen, ik zal geen kamer in Rotterdam meer nodig hebben, en ik zal ook niet meer van mijn ouderlijk huis naar mijn kamer in Rotterdam hoeven te reizen en vice versa. Ik verlies veel minder tijd aan reizen en voor mijzelf koken, en de huur en andere kosten hoeven niet meer betaalt te worden. Een hele opluchting. Daarnaast is de opleiding geschiedenis in Utrecht volgens hoogleraren met afstand de beste opleiding geschiedenis in Nederland, lees ik in het onderzoek van Elsevier. Een nieuwsbericht op de website van de UU vertelt dat de UU wereldwijd op de 42e plaats staat in de ‘Academic Ranking of World Universities’.

Ik wil er niet over nadenken wat ik ga doen als het eerste jaar van deze opleiding weer verpest. Ik ga mijzelf geen ruimte geven voor fouten deze keer.

Weer een nieuwe opleiding, geschiedenis Meer lezen »

Scroll naar boven