Naam auteur: Alexander van Loon

Battlestar Galactica is een geweldige SF-serie

En dan bedoel ik niet het origineel uit 1978, maar de re-imagining uit 2003. Tot zover waren Star Trek en Star Wars (hoewel dat geen TV-serie is natuurlijk) mijn favorieten in het genre van science fiction, maar Battlestar Galactica staat wat mij betreft nu aan de top. Als je de SF-elementen uit de serie zou wegdenken, zou je een ijzersterk drama overhouden. En dat is nou juist waar zeker de meest recente Star Wars films sinds Episode 1 een gebrek aan hadden, en goede plot. Star Wars was te veel afhankelijk van coole special effects, en hoewel ik desondanks dat de Star Wars films nog steeds vet vind is dat wel jammer.

Ik maakte kennis met Battlestar Galactica een paar maanden geleden in maart, toen ik merkte dat Veronica de serie uitzond. Helaas stopte Veronica midden in het tweede seizoen van de serie, om Battlestar Galactica te vervangen door, jawel, het afschuwelijke Temptation Island! En BSG zou in het najaar dan weer terugkomen. Ik had nog maar een episode van BSG gezien en ik was al overtuigd van de kwaliteit van de serie, en ik had dus geen zin om zo lang te wachten en ik wilde ook het eerste seizoen en de mini serie zien. Aldus besloot ik om de boxsets van BSG seizoen 1 (heeft ook de miniserie) en BSG seizoen 2 bij Van Leest te bestellen voor € 30. Van Leest bezorgd helaas niet zo snel als bol.com wat mijn vaste interwinkel is, maar bij Van Leest bespaarde ik wel € 10 per DVD boxset. Ga ook absoluut deze serie kopen, het is het zeker waard!

Interessant nieuws is dat een aantal fans bezig is met een gratis/open source game van de serie te ontwikkelen, Beyond the Red Line. Ze gebruiken de engine van het Freespace 2 Source Code Project, dus qua features en graphics is deze game gelijkwaardig aan commerciële games wanneer het af is. Echt een goed voorbeeld van het werk dat mod ontwikkelaars kunnen doen.

Battlestar Galactica is een geweldige SF-serie Meer lezen »

‘Respecteer’ ik religie, of ‘accepteer’ ik religie?

Laatst belandde ik in een discussie over euthanasie. Aan de ene kant was er een christelijk standpunt tegen euthanasie, en aan de andere kant was er mijn rationele/liberale standpunt voor euthanasie, maar deze post gaat niet over euthanasie. Aan het einde van de discussie werd mij verteld door een toehoorder dat mijn toon in de discussie impliceerde dat ik (de christelijke) religie niet respecteer, terwijl dat wel nodig zou zijn. Ik antwoordde dat die bewering, in de context van de betekenis van het woord “respect” in dat geval, niet waar was.

Maar eigenlijk klopt het wel, op basis van de definitie van ‘respect’ zoals die te vinden is op de website van de Van Dale, heb ik geen respect voor religie. Volgens deze definitie gaat er van respect “eerbied uit hoogachting” uit. Ik acht religie niet hoog en ik heb er geen eerbied voor. In de context waarin het woord gebruikt werd in de discussie had het een betekenis die meer neutraal is, maar volgens de officiele definitie heeft het woord een zeer positieve lading. Wat een vervelend woord is “respect” eigenlijk, het heeft een betekenis die zo ambigu is dat het woord te pas en te onpas word gebruikt, met als gevolg dat het een onduidelijke betekenis heeft gekregen.

Ik heb geen respect voor religie omdat het niet de wetenschappelijke methode volgt. Mensen moeten niet willen geloven, mensen moeten weten. Helaas geeft de wetenschappelijke methode niet een antwoord op alle vragen. Wat gebeurt er wanneer wij sterven? Misschien houden wij wel op te bestaan, en is er geen leven na de dood. Ik kan mij goed voorstellen dat veel mensen dat geen leuk vooruitzicht vinden, misschien hebben zij moeite om te accepteren dat er zo veel is wat wij niet begrijpen. Wellicht is dat de reden dat zoveel religies, niet enkel de Abrahamitische religies, een leven na de dood beloven. Vooral het islamitische idee van het paradijs zal veel mensen erg aantrekkelijk lijken. Ik denk dat mensen willen geloven. Mijn sociologische visie is dat religie een sociale institutie is om menselijk gedrag te sturen, vergelijkbaar met de gedachte van Karl Marx over religie als “opium van het volk“.

Laten wij als voorbeeld eens de religie van het oude Egypte nemen. Het is zeer fascinerend om te lezen, in het kort zou de wereld gecreëerd zijn door de goden uit de donkere wateren der chaos, en zou er een plezierig leven na de dood zijn voor mensen die zich goed hadden gedragen tijdens het sterfelijke leven, kortom deze religie kent de principes van een creatie mythe, een hemel en een hel. Ook leert deze religie dat de farao’s afstammelingen van de goden waren. Deze vorm van religie is een krachtig middel om mensen normen en waarden aan te leren en de farao te gehoorzamen. De abrahamitische religies die vandaag de dag zo populair zijn, hebben ook een functie voor normen en waarden.

Je zou voor gek worden verklaart als je vandaag de dag nog zou geloven in de religie van het oude Egypte. Terecht. Maar dit heeft enkel te maken met het feit dat de religie ‘uit’ is en geen volgelingen meer kent, niet met de inhoud van de religie. Zolang een religie maar volgelingen heeft kan de inhoud van een religie nog zo krankzinnig zijn, maar nemen de volgelingen de religie toch bloedserieus. Lees maar eens wat het geloof van de Mormoonse kerk en Scientology is, ik vind het zeer alarmerend dat mensen die enige vorm van intelligentie hebben dit serieus nemen, zoals bijvoorbeeld Tom Cruise. Veel aanhangers van Abrahamitische religies verwerpen de vele “primitieve” religies wel als onzin, terwijl zij hun eigen religie op hypocriete wijze volstrekt serieus blijven nemen. Waarom zien mensen wel de onzin van veel religies, bijgeloof, het bestaan van sinterklaas of de kerstman, maar niet de religie die zij zelf aanhangen? Mijn visie is, uit eigen ervaring wegens mijn christelijke opvoeding, dat opvoeding een krachtig instrument is voor het voortbestaan van een religie. Nog voordat kinderen in staat zijn om kritisch en rationeel te denken, en zij in een zeer hoge mate vertrouwen op hun opvoeders, worden zij religieus opgevoed. Kinderen worden zo geïndoctrineerd, hen wordt door hun ouders geleerd om het geloof kritiekloos te aanvaarden. Deze beïnvloeding in hun jeugd is erg moeilijk los te laten voor mensen in hun latere leven. Veel religieuze mensen hebben een tunnelvisie ontwikkeld en zijn niet meer in staat om kritisch (genoeg) na te denken over hun religie.

Dat is hun ‘probleem’ en niet het mijne, ik zie het als een probleem en zij niet. Als religie voor hen ‘werkt’ en voor mij niet, prima. Ik ben blij dat ik rationeel kan denken. Wat mij echter wel irriteert is dat bijvoorbeeld sommige christenen wel gelijk fanatiek, bijna met een zekere arrogantie, in de aanval gaan als ik een discussie start over euthanasie als ik zeg dat ik als liberaal meen dat mensen de vrijheid moeten hebben om te kiezen voor euthanasie. Dit soort christenen vergeet dat zij een argument voeren dat in essentie het beroep op autoriteit is, “volgens God is euthanasie verderfelijk”. Het beroep op autoriteit is, zoals je kan lezen op de pagina op Wikipedia waar ik naar linkte, een logische fout en dus een drogreden. Christenen die met dergelijke argumenten komen hebben geen poot om op te staan, de bewijslast ligt bij hen. Als je religieus bent en je mengt je in een discussie, wees dan terughoudend en verklaar dat je een mening hebt gebaseerd op jouw religie, en probeer die mening niet te onderbouwen met argumenten.

Ik accepteer dat er mensen zijn die een religie aanhangen, en ik gun het ze dat zij die vrijheid hebben. Eerlijk is eerlijk, ik verwacht ook niet dat er religieuze mensen zijn die respect hebben voor mijn agnosticisme, ik verwacht enkel dat zij mijn levensbeschouwing accepteren, meer niet. Het is echter ook het religieuze volk dat vaak een gebrek aan acceptatie van andersdenkenden toont. Bijvoorbeeld abortus is vanuit een seculiere visie, net zoals een christelijke visie, als moord te zien en dus ethisch fout. Ik begrijp daarom dat religieuzen abortus afkeuren. Wat ik echter niet begrijp, is waarom zij ook euthanasie afkeuren. Euthanasie is in feite gewenste zelfmoord, in het geval van euthanasie is er geen sprake van het toedelen van schade aan anderen en vanuit een seculiere visie zal euthanasie dus niet als iets slechts worden gezien. Religieuzen doen dat vaak wel. Zij zijn tegen euthanasie, simpelweg omdat een verbod op euthanasie in hun heilige geschrift staat. Zij maken daarbij geen onderscheid tussen mensen die niet hun religie aanhangen en die dat wel doen. In feite willen zij zo de vrijheid beperken beperken van andersdenken, zij willen hen het recht op een volledig individuele keuze ontzeggen; zij accepteren niet dat andersdenkenden geen probleem hebben met euthanasie, en als gevolg daarvan accepteren zij dus ook niet de levensbeschouwing van andersdenkenden.

‘Respecteer’ ik religie, of ‘accepteer’ ik religie? Meer lezen »

Dodenherdenking: de zapper kan geen kant meer op!

Laatste vrijdag 4 mei vond de dodenherdenking plaats. Ik verafschuw speciale herdenkingsdagen. Waarom een speciale dag hier voor reserveren, en de rest van het jaar doen alsof er niets aan de hand is? Als je echt belang hecht aan vrijheid heb je daar geen speciale dag nodig om over na te denken. Als je belang hecht aan vrijheid heb je interesse in wat er in de wereld gebeurt. Je leest de krant of kijkt op TV naar het journaal, zo ga je jezelf realiseren dat velen niet in vrijheid leven. Ik denk dat de viering van 4 en 5 mei over ongeveer 25 tot 50 jaar beter gestaakt kan worden, de generatie die direct of indirect de gevolgen van WOII heeft meegemaakt is dan niet meer in leven, en waarschijnlijk heeft de jongere generatie geen boodschap meer aan deze oorlog. In tegenstelling tot wat het Nationaal Comité 4 en 5 mei ons probeert wijs te maken denk ik als liberaal dat vrijheid vanzelfsprekend is, van nature is ieder mens vrij. Vrijheid kan niet gegeven worden, het kan alleen beperkt worden of afgenomen door de staat of door individuen.

Wanneer je nadenkt over de geschiedenis is het eigenlijk zeer eigenaardig dat er wel een herdenking is voor WOII, en niet voor de Tachtigjarige Oorlog (lees zeker ook de Engelse versie van dit artikel, dat is iets uitgebreider). Hoewel WOII natuurlijk een oorlog op een veel grotere schaal was en zich onderscheid door genocide, is de Tachtigjarige Oorlog een belangrijkere gebeurtenis in onze geschiedenis. Echter, deze oorlog roept geen herinneringen op bij het volk van vandaag en bestaat alleen nog maar in onze historie. Met WOII zal waarschijnlijk hetzelfde gebeuren. Opvallend is dat er voor de Tachtigjarige Oorlog nooit een nationale herdenkingsdag nodig was. Zijn wij in deze moderne tijden opeens zo sentimenteel geworden?

Een van de andere problemen die ik heb met de herdenking, is dat deze wel erg selectief is. Op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is te lezen dat dan de “Nederlandse burgers en militairen worden herdacht die zijn omgekomen sinds het uitbreken van van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en vredesoperaties waar dan ook ter wereld”. De naar schatting 150.000 Indonesiërs die vermoord zijn door Nederlandse militairen tijdens de politionele acties vormen een zwarte bladzijde in onze geschiedenis die wij niet herdenken. Nederland werd bevrijd in 1945, en in 1947 begon Nederland al weer om Indonesië de vrijheid af te nemen. Blijkbaar had Nederland niets geleerd van WOII, en hadden wij onze vrijheid helemaal niet verdiend.

Er zijn veel mensen die het niet met mij eens zijn en toch graag 4 en 5 mei vieren voor de dodenherdenking en bevrijdingsdag, zij hechten blijkbaar aan deze dagen als symboliek en traditie. Prima wat mij betreft, daar heb ik ‘respect’ voor. Voor andersdenkenden hebben deze mensen echter geen ‘respect’.

Laatste vrijdag 4 mei zette ik de TV aan om Der Untergang te gaan kijken, en tot mijn verbazing zag ik dat Nederland 1, 2 en 3 en RTL 4 en 5 (en wellicht nog meer zenders, bij TMF heerste ook stilte) maar besloten hadden om alle vijf dezelfde beelden uit te zenden over de herdenking. Blijkbaar moest bevrijdingsdag aan iedere TV-kijker opgedrongen worden. Het was verstandiger geweest als er maar één zender was die het uitzond, dan hebben degenen die niet fanatieke herdenkers zijn de keuzevrijheid om iets anders te kijken, stelde ik. Gelijk kreeg ik het verwijt van mijn ouders dat ik onverschillig was. Blijkbaar is het ook normaal om op de vluchtstrook te gaan rijden tijdens de twee minuten stilte. Vervelend als een patiënt zou overlijden omdat de ambulance niet snel genoeg over de vluchtstrook kon rijden. Hoewel ik de twee minuten stilte nog nooit heb meegemaakt terwijl ik mij in de trein bevond, schijnt het dat de treinen dan ook twee minuten stil staan en dat er dan ook verwacht word dat iedereen stil is, terwijl je nota bene van het openbaar vervoer gebruik maakt. Als ik op dat moment in de trein zou zitten zou ik waarschijnlijk met opzet wat gaan praten in mijn mobiele telefoon tijdens de twee minuten stilte, want dit vind ik echt te gek worden. Als je stil wilt zijn zal ik je niet lastigvallen, maar verwacht niet dat iedereen in een openbare ruimte zoals in een trien of in de open lucht ook stil is, “respect” gaat twee kanten op.

Wij spreken nobele woorden over vrijheid, maar wij handelen er niet naar. Niet alleen in 1947 in Indonesië, maar ook in 2007. Westerse bedrijven zoals Yahoo en Google doen zaken in China, zij censureren hun zoekmachines en in enkele gevallen geven zij informatie door aan de Chinese overheid zodat dissidenten met afwijkende meningen achter de tralies worden gegooid. In Darfur vind op grote schaal genocide plaats, al sinds 2003. Veel naties, onder andere de VS, uiten kritiek op Sudan en roepen op om het conflict te stoppen. Jammer dat er zich geen terroristen of WMD’s bevinden in Darfur, anders had er al lang een invasie plaatsgevonden, de oorlog in Afghanistan begon immers al op 7 oktober 2001, praktisch direct na 11 september 2001. Maar ja, het Westen heeft er dus geen belang bij om dit conflict te stoppen. Darfur is enkel iets leuks voor politieke opportunisten, met dreigende taal in de richting van Sudan kan je kiezers aantrekken. De Verenigde Naties staan er bij en kijken er naar, de VN is net zo goed mislukt als de Volkerenbond. Woorden, maar geen daden.

Voor mij is het vieren van onze vrijheid enkel egoïstisch en een farce zolang er op deze wereld nog naties bestaan waar er geen vrijheid is. Ik ben pessimistisch, en dus reëel.

Dodenherdenking: de zapper kan geen kant meer op! Meer lezen »

Morgen is het koninginnedag, maar valt er echt iets te vieren?

Nee, volgens mij is er niets te vieren. Een monarchie is een ongewenste staatsvorm.

Mijn inspiratie voor deze post begon bij het bestuderen van het budget voor het Nederlandse koninklijk huis. Ik vind dat budget erg hoog en had het idee dat ons koningshuis erg veel geld kost, maar na wat onderzoek van mij blijkt dat toch niet helemaal te kloppen.

Het budget is hier te vinden in de Rijksbegroting voor 2007. Het inkomen (de C-component) van respectievelijk Beatrix, Willem-Alexander en Máxima bedraagt € 762.000 + € 226.000 + € 226.000 = € 1.214.000. In totaal bedraagt het budget voor de A-, B- (voor personele en niet-personele kosten) en de C-component € 5.908.000. De kosten die op andere begrotingen terecht komen zijn aanzienlijk hoger en bedragen € 90.737.000.

Het leek mij interessant om dit te vergelijken met andere monarchieën. Helaas is de informatie die hier over te vinden is niet zo gedetailleerd als in de Nederlandse Rijksbegroting. Voor de Zweedse monarchie is er een budget van 49,6 miljoen kr en 47,9 miljoen kr voor respectievelijk de hofhouding en de paleizen. 97,5 miljoen kr is volgens Google gelijk aan € 10,66 miljoen. Het budget voor de Deense monarchie bedraagt 64,3 kr, wat gelijk is aan € 8,63 miljoen. Voor de Noorse monarchie is het budget 136 miljoen kr, dit is gelijk aan € 16,7 miljoen. Voor de Britse monarchie is er een budget van £9,9 miljoen + £15,3 miljoen + £5,9 miljoen = £31,1 miljoen, dit is gelijk aan € 45,55 miljoen. Zoals ik al schreef is deze informatie niet zo gedetailleerd zoals in de Nederlandse Rijksbegroting voor 2007, waar alles precies verdeeld is onder verschillende posten. Daarom is een vergelijking moeilijk, want ik weet ook niet precies hoe de kosten die ik hier geef van de andere monarchieën berekend zijn en wat daar allemaal bij inbegrepen wordt. Maar als ik puur kijk naar de kosten van het Nederlandse koninklijk huis zelf, dus exclusief de kosten op de andere begrotingen (ik ga er van uit dat die niet meegerekend zijn in de budgets voor de Scandinavische monarchieën omdat die bedragen reëler lijken, en ik laat het Verenigd Koninkrijk er even buiten vanwege het afwijkende budget) dan valt de € 5.908.000 van ons koninklijk huis nog wel mee.

Vergeleken met andere monarchieën is onze monarchie dus waarschijnlijk niet zo duur. Maar hoe gaat de vergelijking met landen met een presidentieel systeem? Ik heb lang gegoogled, maar informatie was moeilijk te vinden. Uiteindelijk vond ik dit bericht over het Franse presidentschap, volgens het bericht worden de kosten daarvan geschat op € 80 miljoen, maar dit budget zou volgens de socialisten vooral door Chirac veroorzaakt zijn. In ieder geval is er kritiek op dergelijke hoge kosten, en geeft dit dus aan dat een presidentieel systeem goedkoper zou kunnen zijn dan een monarchie. Natuurlijk zou onze huidige monarchie ook goedkoper kunnen zonder deze af te schaffen. Uiteindelijk gaat het om de wens van de politiek om de hoogte van het budget vast te stellen.

Een vergelijking over het inkomen van de leden van het koninklijk huis zal wat makkelijker gaan dan de totale kosten. Onze minister-president Balkenende verdient net als alle andere ministers, € 122.109,90. Horst Köhler, de Duitse president, verdient ongeveer € 213,000 en blijft dat salaris ontvangen als hij zijn post verlaat. Bush verdient $441,000, wat gelijk is aan € 323.884. Maar zoals ik al in het begin schreef, Beatrix verdient € 762.000 en Willem-Alexander en Máxima ieder € 226.000. Dit is een belachelijk hoog salaris, zeker omdat zij volgens de openbare agenda niet een 40-urige werkweek hebben, het lijkt meer op een soort semi-vakantie.

Maar nu naar de kern van mijn verhaal. Het gaat niet over geld, hoewel dat natuurlijk wel een belangrijke factor is. Het belangrijkste is dat een monarchie is in strijd met democratie en meritocratie. De koningin heeft een aantal taken, de meest ingrijpende is waarschijnlijk het aanstellen van kabinets(in)formateur. Ook al heeft de koningin misschien niet zo veel macht in dit proces omdat zij handelt op basis van adviezen, het is wenselijk dat dit een transparant proces zou zijn omdat de formatie van groot belang is voor democratische verkiezingen. Ook is er sprake van ministeriële verantwoordelijkheid. De koningin heeft in ieder geval een zeker niveau van politieke invloed, en het is daarom zeer onwenselijk dat de koningin niet democratisch gekozen wordt. Een staatshoofd dat niet democratisch gekozen is, is ook in strijd met meritocratie. Om democratisch gekozen te worden dient een kandidaat moeite doen om strijd te leveren met andere kandidaten. De beste persoon (bij democratische verkiezingen, de populairste persoon) wint, en dit zorgt er voor dat de kandidaat die wint over bepaalde competenties beschikt en het verdient heeft om te winnen. Wellicht is onze huidige koningin een competent persoon, maar wat als er een troonopvolger zou komen die dat niet zou zijn? Koningin Juliana was een voorbeeld vanwege de Greet Hofmans-affaire. Zo zijn er meer affaires geweest, de Lockheed-affaire, de Bruinsma-affaire en de Margarita-affaire. Dit zorgt voor problemen met de ministeriële verantwoordelijkheid.

De leden van het koninklijk huis moeten worden aangesproken als majesteit of koninklijke hoogheid. In de aanhef van ieder wetsvoorstel en koninklijk besluit is ook nog te lezen dat Beatrix denkt te regeren bij de gratie Gods. Een minachting voor het volk als onderdanen, en de arrogantie om te menen dat God het koningschap zou legitimeren, dat is niet echt modern.

Toch denken veel mensen dat de monarchie een goed idee is. Deze mensen denken niet rationeel en zijn onverstandig. Deze mensen willen een monarchie puur en alleen maar omdat het een traditie is en omdat zij een symbool nodig hebben. Altijd komen zij weer met argumenten voor de monarchie omdat dit stabiliteit zou brengen. Ik heb dat argument al weerlegd door te wijzen op de problemen die de leden van het koninklijk huis creëren voor de ministeriële verantwoordelijkheid.

Volgens recent onderzoek is 73% voorstander van de monarchie en 17% voorstander van een republiek. Volgens een ouder onderzoek van 2003 is 86% voorstander van de monarchie. Dit onderzoek beantwoord ook een andere interessante vraag, want volgens dit onderzoek is 57% tegen erfopvolging. Ik denk dat een dergelijke uitslag draagvlak geeft voor een compromis: een democratisch gekozen koning(in) in plaats van erfopvolging, en voor de rest blijft alles hetzelfde. Eigenlijk een soort de facto president dus. En bezuinigen op het salaris natuurlijk.

Morgen is het koninginnedag, maar valt er echt iets te vieren? Meer lezen »

Gratis games

Het is alweer anderhalf jaar geleden dat Quake 3 werd vrijgegeven onder de GPL-licentie. Zo kan iedereen nu deze commerciële game aanpassen en gratis, zonder eerder geldende beperkingen, verspreiden. Een aantal mensen ging aan het werk om Quake 3 aan te passen, en zij startten het ioquake3 project. Een aantal mods die gebruik maakten van Quake 3 kregen zo de mogelijkheid om nieuwe versies te ontwerpen die geen Quake 3 meer nodig hadden, dus is het niet meer nodig om voor Quake 3 te betalen (sowieso is Quake 3 bijna nergens meer te koop) en zijn deze mods compleet gratis te downloaden.

Deze mods zijn:

Urban Terror
World of Padman
Tremulous

Vooral Urban Terror is mijn favoriet. Deze mod doet niet onder voor commerciële games van € 50, deze mod bestaat al lang en ik speel het nog steeds met veel plezier. Het is goed om te zien dat het nu gratis te downloaden is zonder dat je Quake 3 nodig hebt, dat zal de populariteit goed doen.

Gratis games Meer lezen »

Het gaat definitief de goede kant op

In een eerdere post schreef ik dat ik bezorgd was over mijn studieresultaten. Maar bezorgdheid is gelukkig niet meer nodig. Recent wat nieuwe tentamenresultaten ontvangen, voor Bestuurskunde 2.1 een 5,6. Eerst was ik als perfectionist wat teleurgesteld, maar toen ik hoorde dat zeer veel anderen geen voldoende hadden en mijn cijfer relatief hoog was, was ik toch nog tevreden. Een 5,6 is eigenlijk een van de beste cijfers die er zijn, als je maar denkt dat jij met zo min mogelijk inspanning een voldoende hebt weten te halen. En mijzelf veel inspannen om voor het tentamen te studeren heb ik inderdaad niet echt gedaan, sommige teksten uit de reader van BSK 2.1 had ik zelfs helemaal niet gelezen. Of ik had geluk met de tentamenvragen die gesteld werden, of ik selecteer heel goed wat wel en niet belangrijk is.

Voor de herkansing van BSK 1.2 heb ik een 7,2 gehaald, ik had dit echt niet verwacht. Misschien dat de herkansing wat makkelijker was, want voor de herkansing had ik niet zo goed gestudeerd als de eerste kans. De onzekerheid en stress die ik voor mijzelf creëer omdat ik niet goed genoeg studeer bij de tentamens vind ik niet fijn, ook al blijkt dat ik nu achteraf toch voldoendes heb behaald. De komende tentamens ga ik meer tijd investeren.

In ieder geval ben ik er nu wel redelijk zeker van dat ik door kan gaan met het tweede jaar van BSK, als ik de komende drie tentamens haal van deze laatste periode en methoden & technieken van vorige periode herkans, dan heb ik 45 studiepunten (40 is de ondergrens, 60 is het maximum haalbare) en alle BSK tentamens en methoden & technieken gehaald. Alleen heb ik wel een klein probleem met de wiskundecursus, als ex-HBO’er moest ik die eigenlijk ook gehaald hebben. In het begin van het studiejaar was mij verteld dat ik daar vrijstelling voor kon krijgen, maar ik had het aanvragen van vrijstelling zo lang uitgesteld dat ik een aantal weken geleden pas een brief stuurde om een verzoek in te dienen. Deze week kreeg ik te horen dat ik geen vrijstelling kreeg. Ach ja, het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat ik straks van de opleiding gekicked wordt omdat ik de wiskundecursus niet heb gehaald, ik zal wel iets kunnen overleggen met de studieadviseur. Maar wel gigantisch dom van mij om het aanvragen van die vrijstelling maanden uit te stellen.

Het gaat definitief de goede kant op Meer lezen »

Foto’s

Ik heb terecht opmerkingen gekregen dat het jammer is dat mijn foto’s niet meer beschikbaar zijn op mijn weblog. Daar ga ik binnenkort wat aan veranderen. Misschien ga ik wel Flickr gebruiken en Flickr Photo Album for WordPress om het in mijn weblog te integreren. Maar misschien ga ik toch wel terug naar Gallery en gebruik ik WPG2 om het te integreren. Gallery kan zeer vervelend zijn om in te stellen en het zal mij ook wat dataverkeer kosten, in tegenstelling tot Flickr, maar ik denk dat ik toch het laatste ga proberen.

Foto’s Meer lezen »

Waar ik tegenwoordig mijn muziek vandaan haal

Lange tijd heb ik, net zoals veel anderen, muziek illegaal gedownload met P2P-applicaties zoals eMule en Bittorrent. Ergens kwam ik in gewetensnood over het illegale downloaden, en besloot ik dat ik mijn muziek voortaan legaal wilde. Maar ja, CD’s zijn duur, ik ben student, kan niet veel geld uitgeven, voor mij geldt ook dat ik niet weet welke artiesten goed zijn en CD’s zijn te veel “gedoe”. En veel populaire online muziekwinkels zijn ook nog iets te duur, en schuiven hun muziek met DRM en in een of ander gepatenteerd formaat zoals AAC, WMA of MP3. Dit is voor mij belangrijk omdat ik i.v.m. ideologische idealen (is dit een pleonasme?) liever een vrij formaat zoals Ogg Vorbis gebruik. Toch wil ik muziek luisteren, en daar zijn oplossingen voor.

Er is veel gratis muziek te downloaden op Jamendo. Op deze website kunnen artiesten hun muziek uploaden, en iedereen kan het helemaal gratis downloaden, zonder DRM, in MP3 of in Ogg Vorbis, met Bittorrent of eMule. Als ik alvast een tip mag geven, als trance liefhebber vind ik dit album erg goed.

Betaald muziek downloaden kan ook bij Magnatune, ook onder zeer aantrekkelijke voorwaarden. Een andere muziekwinkel die iets populairder schijnt te zijn en een groter aanbod heeft is eMusic, zij bieden weliswaar geen muziek in Ogg Vorbis aan, maar nog steeds zonder DRM.

Wat lekker makkelijk is, is internetradio. Want je hoeft zelf immers niet uit te zoeken welke artiest jouw interesse heeft, want voor elk genre is er wel een station. Als trance fan hebben Digitally Imported en ETN.fm mijn voorkeur.

Als laatste moet ik Last.fm zeker niet vergeten te noemen. Het is een soort van innovatieve vorm van internetradio, maar veel ,veel meer dan dat alleen. Check de website.

En om muziek af te spelen, gebruik ik tegenwoordig Banshee op Ubuntu Linux (en Last Exit speciaal voor Last.fm). Banshee is een erg fijne muziekspeler in mijn ervaring, ik gebruik liever Banshee dan Winamp. Maar het moge duidelijk zijn, van online muziekwinkels zoals iTunes die DRM schuiven moet ik (en zou eigenlijk iedereen) niets hebben.

Waar ik tegenwoordig mijn muziek vandaan haal Meer lezen »

Het laatste blok van Bestuurskunde dit jaar alweer

Inmiddels begint komende week alweer het laatste blok van mijn opleiding Bestuurskunde aan de EUR in dit jaar.

In al die tijd dat ik niet geblogd heb en nog wat verder terug in de tijd, ben ik begonnen met Taekwondo bij het sportcentrum op de campus van de universiteit. Ook al heb ik inmiddels al een aantal maanden (een keer per week) getraind, de spectaculairste traptechnieken blijven nog steeds moeilijk. Ik vind het erg leuk om te doen, en mijn conditie is flink verbeterd. Er wordt ook les gegeven in andere martial arts, en kickboxen wil ik ook nog wel eens gaan proberen.

Inmiddels ben ik dus al bij het laatste blok aanbeland, de tijd gaat snel. En helaas gaat het net als tijdens het HBO en de laatste jaren dat ik HAVO volgde, niet echt goed. In mijn geval heeft dat niets met mijn vaardigheden of intelligentie te maken, integendeel, de opleiding is voor mij niet te moeilijk. Al mijn problemen met het volgen van een opleiding zijn te herleiden naar mijn luiheid, en mijn uitstelgedrag. Ik anticipeerde op mijn uitstelgedrag begin dit jaar, en via de studieadviseur en de decaan kwam ik op het idee om een cursus uitstelgedrag te gaan volgen.

Ik heb deze cursus vijf weken gevolgd, met vijf bijeenkomsten. Het was voor mij een eye-opener, ik heb veel geleerd over de oorzaken en oplossingen van uitstellen. Van de verschillende typen uitstellers die tijdens deze cursus aan bod kwamen schijn ik een dromer te zijn. Dit zou betekenen dat ik veel fantaseer over wat ik allemaal wil doen, maar niet de benodigde stappen zet om het te bereiken. Dat ik passief in plaats van actief ben. Dat ik onprettige dingen wil vermijden, omdat ik plezier wil maken. Dat ik niet goed tegen frustratie kan. Dat ik wel wil, maar dat ik niet hard wil werken.

Ik herken mijzelf hier compleet in. Naar het voorbeeld van Sun Tzu – waar ik eerder over schreef – nu ken ik mijzelf. Echter, de volgende stap is het oplossen van mijn uitstelgedrag, en dat lijkt mij het moeilijkste. Een van mijn voornemens om dit te bereiken is om mijzelf een gewoonte aan te leren, om iedere dag te werken voor mijn studie, zoveel mogelijk tussen 9.00 en 17.00, omdat dit later ook mijn werktijden zouden zijn als ik de arbeidsmarkt betreed. Ik heb het hier met bewust over gewoonten, omdat mijn psychotherapeut een keer opmerkte dat ik, met mijn lichte autisme, veel hecht aan gewoonten. Ik wil daarom mijn slechte gewoonten afleren, en goede aanleren. Ik wil uit mijn passiviteit geraken, en actief worden.

Ook al heb ik nu deze cursus gevolgd, inmiddels sta ik er niet al te goed voor wat betreft studieresultaten. Ik kan nog steeds 40 van de 60 studiepunten halen om het bindend studieadvies van mijn opleiding te halen, maar inmiddels mis ik al 15 studiepunten. Het blijft dus spannend. Ook al zou ik iets minder dan 40 halen, misschien zou de opleiding als er rekening wordt gehouden met mijn situatie (uitstelgedrag) wel iets flexibeler kunnen zijn, als ik geluk heb. Maar daar wil ik niet van uitgaan, ik hoop ten minste 40 studiepunten te halen, waarvan alle tentamens voor Bestuurskunde en het tentamen voor Methoden & Technieken. Ik wil immers koste wat kost doorgaan met deze opleiding.

Het laatste blok van Bestuurskunde dit jaar alweer Meer lezen »

Scroll naar boven